News

Więcej środków w budownictwie społecznym

Monika Byś
2024-03-26
~2 min
Głosów: 14, średnia ocen: 5
program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego

Rząd zamierza zwiększyć wydatki z budżetu państwa na program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na lata 2024–2025. Projekt w tej sprawie ma być gotowy na przełomie 2. i 3. kwartału br. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz innych ustaw ma na celu m.in. podniesienie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na lata 2024 i 2025 przeznaczonych na rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Dodatkowo, proponuje się zagwarantowanie środków na ten cel do 2030 roku, aby umożliwić gminom odpowiedzialne planowanie inwestycji mieszkaniowych w kolejnych latach. 

Rząd chce przedłużyć program preferencyjnych kredytów

Projekt zakłada również zwiększenie skali i wydłużenie o kolejny rok rządowego programu preferencyjnych kredytów, co ma przyczynić się do stabilnego rozwoju mieszkalnictwa dla osób potrzebujących wsparcia państwa. 

W projekcie proponuje się także przywrócenie przepisów o całkowitym zakazie wyodrębniania na własność lokali wybudowanych w ramach programu kredytowego oraz wydłużenie do 25 lat, okresu po jakim mogą zostać wyodrębnione na własność lokale mieszkalne utworzone z wykorzystaniem finansowego wsparcia udzielonego w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. 

Nie będzie minimalnego współczynnika liczby miejsc parkingowych

Resort planuje również rezygnację z określania na poziomie krajowym minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej w specustawie mieszkaniowej. Projekt ma na celu przywrócenie społecznego charakteru finansowanych z budżetu państwa inwestycji mieszkaniowych oraz umożliwienie znacznego wzrostu skali tego typu inwestycji w najbliższych latach, odpowiadającego zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez samorządy i inwestorów. 

Planuje się, że projekt ustawy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów na przełomie drugiego i trzeciego kwartału bieżącego roku.

Źródło: pap

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.