News

Miasta z obowiązkiem opracowania planu na zmiany klimatu

Monika Byś
2023-12-08
~1 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
miasta z obowiązkiem opracowania planu na zmiany klimatu

Projekt legislacyjny rządu zakłada, że miasta o populacji 20 tys. lub więcej muszą opracować miejskie plany adaptacji do zmian klimatu (MPA). Do nowych działań adaptacyjnych zobowiązane będą również samorządy województw. Za opracowanie nowych rozwiązań prawnych odpowiada resort klimatu i środowiska. 

W ramach proponowanych zmian, MPA miast będą brane pod uwagę przy tworzeniu i aktualizacji strategii rozwoju gminy, planów ogólnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt zakłada uwzględnienie analizy ryzyka klimatycznego w planie ogólnym oraz określenie wpływu inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i dziedzictwo kulturowe.

Miasta z obowiązkiem opracowania planu na zmiany klimatu

Celem zmian jest zmniejszenie wrażliwości i zwiększenie odporności miast na zmiany klimatu, a także zapobieganie stratom. Planuje się również wzrost powierzchni obszarów zieleni i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. Nowelizacja Prawa ochrony środowiska ma obejmować również kwestie adaptacji do zmian klimatu w polityce rozwoju województwa, zobowiązując samorządy do działań na rzecz ochrony klimatu.

Zmiany mają dotyczyć także budżetu obywatelskiego, wymagając wyodrębnienia środków na projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego. Projekt zakłada także liberalizację przepisów dotyczących budowy zbiorników na wody opadowe i roztopowe. Budowa zbiorników do 5 m3 nie będzie wymagała pozwolenia, ale zgłoszenia, natomiast budowa zbiorników o pojemności 5-15 m3 będzie wymagała pozwolenia.

Przewiduje się również usprawnienie programów "Czyste Powietrze" i "Stop Smog", a także dostosowanie harmonogramu związane z organizacją Centralnego Azylu dla Zwierząt. Zmiany obejmują m.in. wydłużenie terminu opracowania aktualizacji programu ochrony powietrza i dostosowanie limitów wydatków.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.