News

Powstała mapa drogowa rozwoju geotermii w Polsce

Monika Byś
2022-05-26
~2 min
Post zaktualizowany: 2023-01-25
Głosów: 37, średnia ocen: 5
mapa drogowa rozwoju geotermii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało „Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce”. To mapa drogowa rozwoju geotermii do 2040 roku, z perspektywą do 2050 roku.

 • Opracowanie jest spójną koncepcją rozwoju i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce do 2040 roku, z perspektywą do 2050 roku.
 • Koszt realizacji Programu do 2050 roku oszacowano na ponad 49 mld zł. Dofinansowanie wyniesie ponad 12 mld złotych.

Mapa drogowa rozwoju geotermii

Mapa drogowa rozwoju geotermii, źródło: gov.pl

Opracowanie jest spójną koncepcją rozwoju i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce do 2040 roku, z perspektywą do 2050 roku.

Dokument składa się z dziewięciu punktów, uwzględniających potencjał zarówno geotermii płytkiej, jak i nisko, średnio- i wysokotemperaturowej, magazynowanie energii, minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego oraz proponowane zmiany legislacyjne. Ujęto w nim również kwestie związane z finansowaniem i koordynacją zadań. 

Mapa opiera się na trzech podstawowych filarach: badaniach, wykonywaniu i realizacji instalacji pilotażowych oraz wdrożeniach, jak również edukacji i promocji.

Działania w ramach rozwoju geotermii w Polsce

W ramach mapy drogowej zaplanowano następujące działania:

 1. Wsparcie obszaru związanego z geotermią inżynierską i geotermią płytką poprzez funkcjonowanie i rozwój HUB-u Technologicznego Pomp Ciepła (HTPC) w Miękini oraz programy, takie jak „Moje Ciepło”;
 2. Geotermia nisko- i średniotemperaturowa będzie nadal wspierana w ramach programu NFOŚiGW „Udostępnianie wód geotermalnych w Polsce” oraz Polska Geotermia Plus. Dla realizacji inwestycji została powołana spółka celowa „Geotermia Polska”. Komplementarnym obszarem jest geotermia wysokotemperaturowa, której rozwój wymaga badań i budowy instalacji demonstracyjnych, w zakresie systemów binarnych oraz systemów HDR i EGS;
 3. Perspektywicznym obszarem są instalacje zagospodarowania ciepła odpadowego z systemów kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz instalacje zagospodarowania ciepła wód rzek, sztucznych i naturalnych zbiorników wodnych, które wymagają badań oraz budowy instalacji pilotażowych;
 4. Rozpoznanie możliwości wykorzystania głębokich otworowych wymienników ciepła (GOWC) w istniejących otworach, co wymaga badań i budowy instalacji demonstracyjnych;
 5. Rozwój magazynowania ciepła /energii w górotworze, wymagający zarówno badań, jak i budowy instalacji pilotażowych;
 6. Wsparcie dla rozwoju geotermii w Polsce poprzez program ubezpieczenia od ryzyka inwestycyjnego w projektach geotermalnych;
 7. Dostosowanie rozwiązań prawnych we wszystkich wymienionych obszarach oraz prowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych.

Koszt realizacji Programu do 2050 roku oszacowano na ponad 49 mld zł. Dofinansowanie wyniesie ponad 12 mld złotych, czyli 26%, a jego źródłami są:

 • budżet państwa,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Krajowy Plan Odbudowy,
 • inne środki zagraniczne.

Źródło: gov.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.