News

GUS: Lasy stanowią prawie 30 proc. powierzchni Polski

Monika Byś
2023-07-04
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
lasy stanowiły prawie 30% powierzchni kraju

Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r., powierzchnia gruntów leśnych wynosiła 9476,9 tys. ha, w tym lasy zajmowały obszar 9274,8 tys. ha i stanowiły 29,7% powierzchni kraju. W 2022 r. wykonano odnowienia lasów na powierzchni 65,5 tys. ha, zaś zalesienia objęły obszar 0,5 tys. ha. W 2022 r., w stosunku do roku poprzedniego, odnotowano wzrost (o 5,7%) pozyskania drewna ogółem do poziomu 44646,7 tys. m3, w tym grubizny (o 4,9%) do 42702,8 tys. m3.

  • Według danych z 31 grudnia 2022 r., lasy zajmowały obszar 9274,8 tys. ha, stanowiąc 29,7% powierzchni Polski.
  • W 2022 r. przeprowadzono odnowienia lasów na 65,5 tys. ha, a obszar zalesień wyniósł 0,5 tys. ha.
  • Produkcja drewna w 2022 r. wzrosła o 5,7% do poziomu 44646,7 tys. m3.
  • Lasy publiczne stanowiły 80,8% ogólnego obszaru leśnego, z czego 76,9% należało do Lasów Państwowych.
  • Grunty leśne chronione obejmowały 42,1% powierzchni lasów.

Według danych z 31 grudnia 2022 r., lasy zajmowały obszar 9274,8 tys. ha, stanowiąc 29,7% powierzchni Polski. W roku 2022 przeprowadzono odnowienia lasów na 65,5 tys. ha, a obszar zalesień wyniósł 0,5 tys. ha. Produkcja drewna również wzrosła, osiągając 44646,7 tys. m3. 

W strukturze własnościowej lasów przeważa własność publiczna. Stanowiły one 80,8% ogólnego obszaru leśnego, z czego 76,9% należało do Lasów Państwowych. Grunty leśne chronione obejmowały 42,1% powierzchni lasów. 

Stan lasów w Polsce 31 grudnia 2022 roku /dane GUS/
Stan lasów w Polsce 31 grudnia 2022 roku /dane GUS/

Sukcesywne zwiększanie powierzchni lasów następuje w wyniku zalesiania gruntów nieleśnych użytkowanych rolniczo lub stanowiących nieużytki, jak również jest związane z ujawnianiem zalesień wykonanych w latach wcześniejszych oraz przekwalifikowaniem na lasy innych gruntów pokrytych roślinnością leśną w wyniku sukcesji naturalnej. Wpływ na bilans powierzchni leśnej ma także wyłączanie gruntów leśnych na cele nieleśne.

Zagospodarowanie lasu

W 2022 r. wykonano odnowienia lasów na powierzchni obejmującej 65,5 tys. ha, w tym 43,0% stanowiły zręby, a 36,4% – odnowienia pod osłoną drzewostanów. Z ogólnej powierzchni zalesień przeprowadzonych w 2022 r. 47,8% zostało wykonanych przez Lasy Państwowe, a 48,2% – przez właścicieli lasów prywatnych. Zalesiono 247,6 ha gruntów będących własnością Skarbu Państwa. 

W odniesieniu do poprzedniego roku zmniejszeniu uległa powierzchnia zalesień gruntów rolnych i nieużytków (o 17,4%)

Źródło: GUS

Sprawdź, jak zmieniła się lesistość Bieszczad od 1944 roku

Najlepszym sposobem na porównanie lesistości na danym obszarze jest porównanie zdjęć lotniczych sprzed lat z tymi wykonywanymi obecnie. Stare ortofotomapy odzwierciedlają zmieniający się krajobraz pewnego obszaru i może stanowić źródło informacji o historii regionu.

Porównaj, jak zmienił się krajobraz polskich lasów na Podkarpaciu na przestrzeni ostatnich 80 lat. W Geoportalu Krajowym Na Mapie znajdziesz stare ortofotomapy z 1944 roku. 

Źródłem prezentowanych danych historycznych są zdjęcia lotnicze pozyskane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Zdjęcia zostały wykonane przez Luftwaffe - siły powietrzne III Rzeszy w 1944 roku i obejmują południową część województwa podkarpackiego. Następnie pozyskane zdjęcia lotnicze zostały przetworzone do postaci ortofotomapy i opublikowane w formie interaktywnej mapy w Geoportalu

Projekt opracowania i publikacji ortofotomapy z 1944 r. został zrealizowany przez firmę SmallGIS oraz OnGeo.pl. 
Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu: https://geoportal-krajowy.pl/historia-podkarpackich-lasow.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.