News

Poszukiwany, poszukiwana! Rusza konkurs na stanowisko Głównego Geodety Kraju

Monika Byś
2022-10-03
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-12-14
Głosów: 21, średnia ocen: 4.8
konkurs na stanowisko Głównego Geodety Kraju

Technologii ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Geodety Kraju (GGK). Termin składania zgłoszeń upływa 17 października 2022 r. godz. 16:15 (decyduje data wpływu).

  • Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 17 października 2022 r. o godz. 16.15 (decyduje data wpływu).

Kandydatem na stanowisko GGK może być osoba, która:

  1. Posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
  2. Jest obywatelem polskim;
  3. Korzysta z pełni praw publicznych;
  4. Posiada kompetencje kierownicze;
  5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. Posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. Posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości GGK.

Nabór prowadzi się na podstawie ustawy i obejmuje weryfikację formalną ofert oraz rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony o prezentację opracowania przygotowanego na potrzeby naboru – tj. „Koncepcji rozwoju Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wraz z założeniami modelu zarządzania GUGiK”.

Miejsce wykonywania pracy:                                                  

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)

ul. Wspólna 2

00-926 Warszawa                                                                                                     

Wymiar etatu: pełny etat

Więcej na stronie MRIT: Konkurs na GGK

Przypomnijmy, że poprzedniego GGK wyłonionego w konkursie - Waldemara Izdebskiego, odwołano ze stanowiska 13 maja br. Dzień później p.o. GGK została Alicja Kulka, dotychczasowy zastępca GGK.

Pobierz zestaw informacji o działce w Raporcie o terenie OnGeo.pl

Raport o terenie OnGeo to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce. Przydatny jest w każdej sytuacji kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Do sytuacji takich należy nie tylko kupno, czy sprzedaż nieruchomości, ale też określenie jaki potencjał inwestycyjny ma lokalizacja oraz jaką jakość życia gwarantuje jej rezydentowi.

W Raporcie, oprócz doskonałego zwymiarowania gruntu i obliczeń jego cech fizycznych oraz opisu otoczenia można uzyskać bardzo istotne informacje na temat planowanych zmian w otoczeniu, np. przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego, planowanych dróg, czy wydanych pozwoleń na budowę, w tym planowanych inwestycji uzbrojenia terenu, które już uzyskały prawomocne decyzje.

Główną zaletą Raportu o Terenie jest szybkość dostępu do informacji. Informacja dostępna jest „od ręki”. Kilkaset cech działki prezentowanych jest w formie przejrzystego dokumentu, który wygenerujesz w 5 minut. Obecnie raport posiada do 50 stron opisu i ilustracji na temat jednej nieruchomości. Ręczne sporządzenie takiego raportu z dostępnych źródeł zajmuje 
od jednego do kilku dni pracy. Jeżeli cenisz sobie swój czas lub czas swoich pracowników to Raport o Terenie OnGeo jest dla Ciebie.

Indywidualne zbieranie informacji z różnych źródeł nie gwarantuje pozyskania całości informacji jakie dostarcza Raport, ani też jednolitości i spójności tej informacji. Informacje przedstawiane w Raporcie maja bowiem wysoki stopień przetworzenia. Są tu wyniki wysoce wyspecjalizowanych analiz przestrzennych i danych rekombinowanych z różnych źródeł, w celu wyciągnięcia najistotniejszych gospodarczo informacji.

Zobacz, jak wygląda przykładowy raport o terenie: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.