News

Rząd przyznaje grant na rozwój zielonej infrastruktury dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Monika Ojczyk
2022-09-20
~3 min
Głosów: 6, średnia ocen: 5
grant na rozwój zielonej infrastruktury

Rząd przyznaje grant na rozwój zielonej infrastruktury dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. "Tworzenie i odnowienie zieleni, rozwój zielonych dachów oraz zatrzymanie, a także zagospodarowanie wody opadowej. To główne cele programu, który przyczyni się do rozwoju ogrodów działkowych" - zapowiada Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. 

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało podstawy programowe dla projektu wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 
 • Celem przyznanego grantu jest wsparcie m.in.: tworzenia, a także odnowienia zieleni, w tym roślin miododajnych i owocowych, a także rozwoju zielonych ścian, ekranów i dachów.
 • Wartość projektu wynosi 50 mln zł. Ma on charakter pilotażowy i jest realizowany ze środków Funduszu Spójności w latach 2022-2023.

Rząd przyznaje grant na rozwój zielonej infrastruktury dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda uczestniczył dzisiaj w Katowicach, w podpisaniu umów ze Stowarzyszeniami Ogrodowymi, które prowadzą sześć rodzinnych ogrodów działkowych na Śląsku. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje zatem:

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda

Tworzenie i odnowienie zieleni, rozwój zielonych dachów oraz zatrzymanie, a także zagospodarowanie wody opadowej - to główne cele programu, który przyczyni się do rozwoju ogrodów działkowych. Przyczyni się to zarówno do ochrony, jak i poprawy jakości terenów zielonych w miastach.

Przede wszystkim Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało podstawy programowe dla projektu wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Służyło wsparciem w przygotowaniu umowy o dofinansowanie między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Grzegorz Puda podczas uroczystości przyznania grantu

Rodzinne Ogrody Działkowe to forma aktywności społecznej, która wychodzi naprzeciw dwóm podstawowym celom publicznym: zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli. Państwa praca nad rozwojem zieleni na działkach, prowadzeniem ekologicznych upraw czy też działania na rzecz zatrzymania i zagospodarowania wody opadowej przyczynia się do poprawy mikroklimatu miasta. Zyskują na tym wszyscy mieszkańcy i za to bardzo Państwu dziękujemy.

Grant na rozwój zielonej infrastruktury, czyli wsparcie dla działkowców

Na podstawie umowy o dofinansowanie między NFOŚiGW i ARiMR, zawartej 10 maja br. zorganizowano otwarty konkurs dla stowarzyszeń ogrodowych, a następnie jego wyniki ogłoszono 30 maja 2022 r. Po przeprowadzonym przez agencję naborze wniosków o granty, 19 września podpisano umowy o powierzenie grantu ze stowarzyszeniami ogrodowymi, które prowadzą sześć rodzinnych ogrodów działkowych (ROD):

 • „Jedność” w Katowicach z grantem 100 000 zł,
 • „Wiśnia w Zabrzu” z grantem 100 000 zł,
 • „Zacisze” w Zabrzu z grantem 100 000 zł,
 • „Słonecznik” w Wodzisławiu Śląskim z grantem 96 901 zł,
 • „Dalia” w Gliwicach z grantem 96 831,90 zł,
 • „Malwa” w Siemianowicach Śląskich z grantem 100 000 zł.

Na co można przeznaczyć dotację?

Celem przyznanego grantu jest wsparcie m.in.:

 • tworzenia, a także odnowienia zieleni, w tym roślin miododajnych i owocowych,
 • rozwoju zielonych ścian, ekranów i dachów,
 • leczenia i umacniania starych drzew,
 • naturalnego nawożenia,
 • zatrzymania i zagospodarowania wody opadowej, w tym również zakładania oczek wodnych,
 • tworzenia dogodnych warunków dla zwierząt zapylających, w tym również uli pszczelich.

Wartość projektu wynosi 50 mln zł. Ma on charakter pilotażowy i jest realizowany ze środków Funduszu Spójności w latach 2022-2023. Minister Grzegorz Puda zapowiedział również, że wsparcie dla rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury i różnorodności biologicznej będzie kontynuowane w nowej perspektywie finansowej UE, do roku 2027 (wydatki do 2029 r.).

Źródło: PAP

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.