Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Czy można wybudować dom na działce siedliskowej?

Głosów: 31, średnia ocen: 5
mock

Szukając odpowiedniej działki pod budowę domu, możesz spotkać się z pojęciem tak zwanej działki siedliskowej. Działki te niewątpliwie kuszą bardzo atrakcyjną ceną i możliwością budowy domu bez konieczności jej odrolnienia. Pytanie tylko, czy można wybudować dom na działce siedliskowej? Warto przyjrzeć się przepisom prawa i odpowiedzieć sobie na to pytanie.

  • Działka siedliskowa to grunt od budynkami, które należą do gospodarstwa rolnego.
  • Rolnik może wybudować dom na działce rolnej, gdyż grunty pod budynkami mieszkalnymi wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych, nadal są gruntami rolnymi.
  • Posiadanie lub własność gospodarstwa rolnego nie jest uznawane za jego prowadzenie, jeśli nie wiąże się z wykonywaniem działalności rolniczej.
  • Jeśli nie jesteś rolnikiem, musisz najpierw odrolnić przynajmniej część gruntu na potrzeby mieszkaniowe.

Czym jest działka siedliskowa?

Pojęcie działki siedliskowej nie jest definiowane przez prawo budowlane. Definicji tej nie znajdziemy również w ustawach dotyczących ochrony gruntów rolnych, czy planowanie przestrzennego. Wzmiankę dotyczącą zagadnienia jakim jest „działka siedliskowa” możemy odnaleźć natomiast w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1969r. (sygn. akt IIICZP 12/69). Zgodnie z nią działka siedliskowa to grunt od budynkami, które należą do gospodarstwa rolnego. Zabudowa tego typu zwana jest zabudową zagrodową (siedliskiem). Definicję zabudowy zagrodowej możesz znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z definicją:

w skład zabudowy zagrodowej wchodzą przede wszystkim budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, gospodarstwach hodowlanych, gospodarstwach ogrodniczych, a także w gospodarstwach leśnych.

Czy można wybudować dom na działce siedliskowej?

Owszem, jeśli jesteś rolnikiem. Zgodnie z przytoczoną definicją, rolnik może wybudować dom na działce siedliskowej, gdyż grunty pod budynkami mieszkalnymi wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych, nadal są gruntami rolnymi. Działka pod takimi budynkami mieszkalnymi wchodzi w skład siedliska. Wynika z tego, że budowa domu przez rolnika nie wymaga konieczności zmiany w przeznaczeniu gruntu. Należy jednak pamiętać, że rolnik nie jest zwolniony z obowiązku stosowania się do ustaleń planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Pamiętaj!

Posiadanie lub własność gospodarstwa rolnego nie jest uznawane za jego prowadzenie, jeśli nie wiąże się z wykonywaniem działalności rolniczej! Rolnikiem nazywana jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Osoba ta posiada ponadto kwalifikacje rolnicze oraz od co najmniej 5 lat mieszka w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz osobiście prowadzi przez ten okres to gospodarstwo.

Czy wiesz, że…

Możesz bez trudu sprawdzić, czy teren, na którym znajduje się Twoja działka, jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego? Możesz bez wychodzenia z domu, w ciągu kilku minut otrzymać wszystkie niezbędne informacje o Twojej wymarzonej nieruchomości. Dodatkowo dostaniesz informacje o zagrożeniach np. zanieczyszczeniu powietrza, osuwiskach, czy terenach zalewowych oraz sprawdzisz status pozwoleń na budowę w Twojej okolicy. Pobierz Raport o Terenie serwisu OnGeo.pl.

A jeśli nie jestem rolnikiem...?

Jak już wspomniano, pojęcie działki siedliskowej, jest ściśle powiązane z prowadzeniem działalności rolnej, a w tym przypadku wraz z domem należy wznieść budynki służące do produkcji rolnej. Jeśli nie jesteś rolnikiem, musisz najpierw odrolnić przynajmniej część gruntu na potrzeby mieszkaniowe. Warto tutaj dodać, że obecnie zgodnie z prawem możesz odrolnić do 0,05ha pod dom bez wnoszenia opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Chcesz wiedzieć, jak odrolnić działkę? Zapoznaj się z treścią artykułu.

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli zakupisz istniejące już siedlisko. Zgodnie z nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 26 czerwca 2019roku, jeśli siedlisko ma powierzchnie do 1ha, może zostać kupione przez osobę, która nie jest rolnikiem bez dodatkowych formalności.

Pewny Lokal

Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak