News

Rząd przyjął Program przeciwdziałania niedoborowi wody

Monika Byś
2023-08-23
~2 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
program przeciwdziałania niedoborowi wody

We wtorek (tj. 22.08.2023r.) rząd przyjął uchwałę w sprawie programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022–2027, z perspektywą na rok 2030. Jej celem jest zwiększenie retencji wody w Polsce, co ma korzystny wpływ na gospodarkę wodną. 

  • Rząd Polski przyjął program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022–2027 z perspektywą do roku 2030, mający na celu zwiększenie retencji wody w kraju.
  • Polska boryka się z niedostatecznymi zasobami wodnymi, co skutkuje problemami z niedoborem wody i suszami, a kraj zajmuje przedostatnie miejsce w Europie pod względem dostępności wody na mieszkańca.
  • Program przewiduje różnorodne środki, takie jak retencja sztuczna i naturalna, oraz liczne inwestycje mające na celu podwojenie poziomu retencji wody w Polsce do 15% do roku 2030, co ma poprawić dostępność wody dla rolnictwa i środowiska naturalnego.

Szczególny nacisk kładzie się na zmniejszenie ryzyka powodzi oraz łagodzenie skutków suszy. Program zakłada zarówno retencję sztuczną, jak i naturalną.

Zaznaczono, że Polska boryka się z niskimi zasobami wodnymi, a problem niedoboru wody i suszy nasila się w ostatnich latach. Polska zajmuje przedostatnie miejsce w Europie pod względem ilości wody dostępnej na mieszkańca, zaledwie około 1600 m3/rok, podczas gdy średnia w Europie wynosi prawie 3 razy więcej, czyli około 4500 m3/rok na osobę.

Program przeciwdziałania niedoborowi wody

W ramach programu planowane jest zwiększenie retencji wodnej poprzez różne środki, w tym retencję zbiornikową, korytową, na obszarach leśnych, rolniczych i miejskich. Dodatkowo program obejmuje działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej w kwestii konieczności zatrzymywania i oszczędzania wody. 

W sumie program przewiduje realizację 727 inwestycji, w tym 94 obiektów retencjonujących wodę (zbiorników) oraz 633 obiektów kształtujących retencję (budowli piętrzących, regulacyjnych i innych).

Efektem programu ma być zwiększenie ilości zatrzymywanej wody, rozszerzenie obszarów sprzyjających ekosystemom wodnym oraz polepszenie dostępu do wód dla rolnictwa. Planuje się podwojenie poziomu retencji wody w Polsce z obecnych 7,5% do 15% do roku 2030, zgodnie z informacją udzieloną przez kancelarię premiera.

Źródło: PAP

Sprawdź czy Twoja działka jest zagrożona powodzią

W OnGeo.pl sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na terenie zagrożonym powodzią w przypadku wystąpienia znacznych opadów atmosferycznych oraz od wód gruntowych. 

Dzięki funkcjonalności serwisu OnGeo.pl w szybki sposób uzyskasz informacje o zagrożeniu powodziowym dla dowolnego obszaru, działki lub adresu w Polsce. W kilku prostych krokach znajdziesz lokalizację, która Cię interesuje, a następnie wskażesz obszar, dla którego zostanie wykonana analiza ryzyka powodziowego.

Stosowną informację otrzymasz w postaci Raportu o terenie, który zostanie wygenerowany do pliku w formacie *pdf.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.