Program Moja woda jak uzyskać dofinansowanie

Program Moja woda jak uzyskać dofinansowanie
Program Moja woda jak uzyskać dofinansowanie
4.5 (90%) 2 votes

Program Moja woda to program priorytetowy, który pozwoli na  dofinansowanie 20 tys. instalacji przydomowej retencji, w celu zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości. Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie przydomowych posesji i wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program Moja woda realizowany jest przez NFOŚiGW wraz z Ministerstwem Klimatu.

Zasoby wodne w Polsce

Polska jest w grupie państw, któremu grozi deficyt wody. Ze względu na warunki hydrologiczne oraz położenie kraju w klimacie umiarkowanego przejściowego, zasoby wodne są małe. Wpływ ma na to, nie tylko położenie kraju w stosunku do oceanu. Dużym problemem w Polsce na mniejsze opady w stosunku do innych krajów europejskich są problemy z ostatnio występującymi bezśnieżnymi zimami, które niekorzystanie wpływają na zasoby wodne kraju. Deficyt wody i związane z nim zjawisko suszy nasiliły się w ostatnich latach. Wynika to zarówno z antropopresji jak i zmian klimatu. Zarówno brak wystarczającej ilości opadów i susza spowodowały spadek stanów wód w rzekach.

Terminy i sposób składania wniosków

Program Moja Woda będzie realizowany w latach 2020-2024. Nabór wniosków trwa od 1 lipca 2020 w ramach programu Moja woda. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzą nabór w trybie ciągłym. Wnioski formie papierowej i elektronicznej są obligatoryjne. Program ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym może świadczyć ilość złożonych wniosków.

Komu przysługuje dofinansowanie

Beneficjentami są osoby fizyczne będące właścicielami bądź współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Dofinansowanie nie przysługuje nieruchomościom, które już skorzystały z dofinansowania programu Moja Woda. Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji do zagospodarowania wody opadowej i roztopowej z terenu nieruchomości.

Na co można przeznaczyć dotacje z programu Moja woda

 • Zakup, montaż i uruchomienie instalacji przeznaczonej do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
 • Przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów itp.)
 • Zbiorniki retencyjne
 • Oczka wodne
 • Instalacje rozsączające
 • Elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody

Jak złożyć wniosek oraz jakie są warunki

 1. Wniosek należy pobrać ze strony NFOŚiGW oraz go uzupełnić danymi. Po „Weryfikacji  formularza” należy przesłać wniosek na adres mailowy do WFOŚiGW.
 2. Następnie należy wydrukować wniosek i przesłać go na adres wojewódzkiego Funduszu właściwego dla miejsca w którym znajduje się nasza nieruchomość.

Warunki dofinansowania – Program Moja woda

 • Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW
 • Kwota dotacji przeznaczonej na inwestycję wynosi do 5000 zł na 1 inwestycję
 • Koszty kwalifikowane mogą stanowić nie więcej niż 80% instalacji i wykonania
 • Realizacja zamówienia musi być zgodna z przepisami prawa
 • Inwestycja nie może być realizowana w celu działalności gospodarczej w tym rolnictwa
 • Okres trwałości przedsięwzięcia powinien wynosić nie krócej niż 3 lata
 • W okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent powinien być zobowiązany do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem.

Więcej szczegółów można znaleźć na nfosigw.gov.pl

 

Moja woda – sprawdź teren na którym można założyć inwestycję

Aby sprawdzić działkę, na której chcesz wybudować oczko wodne lub zbiornik do zbierania deszczówki, jakie posiada ukształtowanie terenu, skorzystaj z Geoportalu OnGeo.pl. W kilku prostych krokach możesz pobrać Raport o Terenie zawierający interesujące Cię informacje.

Raporty o Terenie w OnGeo.pl

Wygeneruj Raport o Terenie dla dowolnej działki.  Znajdziesz tu m.in.:

 • Miejscowy plan zagospodarowania
 • Granice działek
 • Obszary Natura 2000
 • Wydane pozwolenia na budowę
 • Tereny zalewowe
 • Wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie
 • Spadki terenu
 • Linie energetyczne
 • Zanieczyszczenie powietrza

Co znajdziesz jeszcze na Geoportalu OnGeo?

OnGeo.pl to jedyny portal który zebrał wszystkie informacje o lokalizacji nieruchomości.

• RAPORTY O TERENIE– MOŻESZ WYGENEROWAĆ ZESTAW DANYCH O DOWOLNEJ DZIAŁCE W FORMIE CZYTELNEGO RAPORTU.
• 
ONGEO API
• 
ONGEO CENY
• 
ONGEO BLOG
 GEOPORTAL NIERUCHOMOŚCI
• 
ONGEO AGRO – TELEDETEKCYJNE PROTOKOŁY OSZACOWANIA SZKODY – NOWOŚĆ

 


Related Posts

Rejestr pozwoleń na budowę – jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?

Rejestr pozwoleń na budowę – jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?

Rejestr pozwoleń na budowę – jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?5 (100%) 5 votes Pozwolenia na budowę w Geoportalu OnGeo.pl  Interesuje Cię jakie są planowane inwestycje w wybranym obszarze, np. w miejscu gdzie planujesz budowę domu lub chciałbyś świadczyć usługi swojej firmy? Być może potrzebujesz  […]

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną3.7 (74.4%) 25 votes Inwestycje budowlane, zarówno deweloperskie jak i prywatne, wiążą się przede wszystkim z zakupem działki. Jednakże grunty przeznaczone pod zabudowę mają wyraźnie wyższą cenę niż tereny rolne. Jednym ze sposobów tańszego pozyskania terenu pod budowę […]Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *