News

Nie będzie opłat za korzystanie z systemu ASG-EUPOS

Monika Byś
2022-10-05
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
korzystanie z systemu ASG-EUPOS

Od 2 października 2022 r. na podstawie art. 16 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego zniesiono opłaty za korzystanie z systemu ASG-EUPOS.

  • Zniesienie opłat za korzystanie z systemu ASG-EUPOS oznacza zwiększenie znaczenia systemu ASG-EUPOS w geodezji, budownictwie i rolnictwie.
  • Przewiduje się także, że 95 % pomiarów geodezyjnych będzie wykonywane w oparciu o ASG-EUPOS.

czytamy w komunikacie GUGIK

Zgodnie z art. 40 wymienionej ustawy, do spraw obsługi wniosków o umożliwienie korzystania z usług systemu ASG-EUPOS wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, które przewidują odpłatność za korzystanie z usług. Zatem nie będzie podstaw prawnych do zwrotu wniesionej opłaty lub jej części, gdy nie upłynął jeszcze termin wskazany w licencji określający upływ prawa do korzystania
z usług.

Szczegółowe informacje na temat udostępniania usług systemu ASG-EUPOS znajdują się na stronie www.asgeupos.pl

Zniesienie opłat za korzystanie z systemu ASG-EUPOS oznacza również zwiększenie znaczenia systemu ASG-EUPOS w geodezji, budownictwie i rolnictwie. GUGIK przewiduje, że w najbliższych miesiącach wzmocni się również dominująca pozycja ASG-EUPOS na rynku. Przewiduje się także, że 95 % pomiarów geodezyjnych będzie wykonywane w oparciu o ASG-EUPOS. W początkowym okresie po uwolnieniu usług ASG-EUPOS przewiduje się wzmożoną liczbę rejestracji nowych użytkowników. Na przykład dzisiaj ok. godz. 9:00, liczba połączonych użytkowników wynosiła 510, podczas gdy przed zniesieniem opłat o tej godzinie było podłączonych około 200 użytkowników.

Co to jest ASG-EUPOS?

System ASG-EUPOS, czyli Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS to ogólnopolska sieć stacji referencyjnych, uruchomiona w 2008 roku i zarządzana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Sieć stacji referencyjnych wykonuje ciągłe obserwacje satelitów systemów GNSS, której punkty odniesienia stanowią podstawową poziomą osnowę geodezyjną i szczegółową wysokościową osnowę geodezyjną.

W geodezji, system ASG-EUPOS (przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych) wykorzystuje się:

  1. Do zakładania szczegółowych poziomych osnów geodezyjnych II i III klasy;
  2. Do zakładania osnów pomiarowych zarówno poziomych, jak i wysokościowych;
  3. W pomiarach sytuacyjno-wysokościowych;
  4. W pomiarach realizacyjnych;
  5. Do innych prac geodezyjnych, jeśli dokładności gwarantowane w wykorzystywanych serwisach systemu są wystarczające dla konkretnych asortymentów robót;
  6. W pomiarach związanych z katastrem nieruchomości;
  7. W pomiarach związanych z pozyskiwaniem danych do krajowego systemu informacji o terenie.

Źródło: GUGIK, ASG-EUPOS

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.