News

Konkurs o nagrodę Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Monika Byś
2022-10-25
~3 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Konkurs o nagrodę Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Minister Rozwoju i Technologii rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego (edycja 60 – 2022 rok). 

 • Do konkursu o nagrodę Ministra mogą być zgłaszane projekty w dziedzinach architektury i budownictwa, oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
 • Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Konkurs o nagrodę Ministerstwa Rozwoju i Technologii - kategorie

Do Konkursu o nagrodę Ministra mogą być zgłaszane:

 • w dziedzinie architektury i budownictwa projekty:
 1. zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych lub ich zespołów, w szczególności z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
 2. zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych, w szczególności z zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
 3. zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań technicznomateriałowych i technologicznych

– które zostały zrealizowane i od rozpoczęcia ich użytkowania nie upłynęło więcej niż 3 lata oraz nie zostały zgłoszone do wcześniejszych edycji Konkursu.

 • w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego do Konkursu mogą być

zgłaszane:

 1. Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 2. Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne:
  • przestrzeni publicznej,
  • miejskiej,
  • zurbanizowanej,
   - realizujące ideę miasta zwartego. Należy szczególnie uwzględnić: potrzeby ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności, a także problematyki projektowania uniwersalnego;
 3. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizujące ideę miasta zwartego. Należy szczególnie uwzględnić: potrzeby ochrony wartości wysokocenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności oraz problematyki projektowania uniwersalnego;
 4. Projekty miejscowych planów rewitalizacji, o których mowa w art. 37f ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późń. zm.), realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności oraz problematyki projektowania uniwersalnego

– które zostały sporządzone lub przyjęte nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku, a także nie zostały zgłoszone do wcześniejszych edycji Konkursu.

Kto może brać udział?

Uczestnikami Konkursu mogą być:

 • w dziedzinie architektury i budownictwa – osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce stworzyli lub współtworzyli projekty stanowiące osiągnięcia twórcze;
 • w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego – zespoły autorskie, niezależnie od liczby członków, koncepcji oraz projektów planów i studiów, które stanowią osiągnięcia twórcze.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz oświadczenia zgodnego ze wzorem właściwym dla danej kategorii, określonym w Regulaminie Konkursu.

Kto może składać wnioski?

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać twórcy, jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego osiągnięcia twórczego.

Składanie wniosków

Wnioski należy składać:

 1. w postaci elektronicznej – wniosek, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami autora/autorów, podpisany podpisem elektronicznym (podpisem w profilu zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem ePUAP lub na informatycznym nośniku danych (płyta CD, DVD lub pendrive) albo
 2. w postaci papierowej – wniosek, wraz z oświadczeniem/oświadczeniami autora/autorów, podpisany podpisem odręcznym.

 Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

 • w kancelarii Organizatora: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w dni robocze w godzinach pracy urzędu (815-1615)
 • albo za pośrednictwem ePUAP: /MRPiT/SkrytkaESP

– z dopiskiem „Konkurs o nagrodę Ministra – osiągnięcia twórcze”.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z Panią Izabelą Palicą tel. 22 323 42 26, email: izabela.palica@mrit.gov.pl 

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konkurs-o-nagrode-ministra-rozwoju-i-technologii-za-wybitne-osiagniecia-tworcze-w-dziedzinach-architektury-i-budownictwa-oraz-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego

Źródło: MRiT

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.