News

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym. Sprawdź jakie pytania może zadać Ci ankieter

Monika Byś
2021-11-15
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym

Od 12 do 24 listopada br. trwa badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Celem badania jest ocena jakości danych pozyskanych w ostatnio przeprowadzonym spisie. Ankiety mają być przeprowadzone wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 tys. mieszkań, które zostały spisane w 2021 r.

 • Ankietowane będą osoby pełnoletnie, które jako pierwsze z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.
 • Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym zajmie około 10 minut.
 • Ankieter pytać będzie m.in. o to, gdzie respondent mieszkał w dniu 31 marca 2021 r., o poziom wykształcenia, przynależność narodowo-etniczną, własność mieszkania.
 • Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy.

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS) ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym, czyli tzw. pierwsi respondenci. Z osobami, które zostały wylosowane do udziału w badaniu, skontaktuje się telefonicznie ankieter statystyczny.

Ankieter pytać będzie m.in. o to, gdzie respondent mieszkał w dniu 31 marca 2021 r., o poziom wykształcenia, przynależność narodowo-etniczną, własność mieszkania.

Wszystkie pytania, jakie może zadać ankieter w badaniu kontrolnym prezentujemy w dalszej części artykułu.

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym zajmie około 10 minut.

Od 12 do 24 listopada trwa badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021
Od 12 do 24 listopada trwa badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99* czynnej od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 - 14:00.

Podobnie jak w przypadku Spisu Powszechnego, udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Polecamy wpis: Narodowy Spis Powszechny 2021 informacje

Lista pytań, jakie będą zadawać ankieterzy:

W jaki sposób został przeprowadzony spis w tym mieszkaniu?

 • przy użyciu aplikacji internetowej (samospis internetowy)
 • telefonicznie
 • bezpośredni

W przypadku przeprowadzanie spisu kilkoma metodami należy podać metodę, która zakończyła pozytywnie realizację spisu.

Czy rachmistrz spisowy przedstawił się i poinformował o możliwościach weryfikacji jego tożsamości?

 • tak
 • nie
 • nie pamiętam

 Czy rachmistrz spisowy przedstawił cel, w jakim się kontaktuje?

 • tak
 • nie
 • nie pamiętam

Czy rachmistrz spisowy wyczerpująco odpowiedział na zadane przez Panią/Pana pytania?

 • nie miałem(am) pytań
 • tak
 • nie
 • nie pamiętam

Czy w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem mieszkały także inne osoby?

 • tak
 • nie

Proszę podać ile osób mieszkało pod tym adresem w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24.00.

(liczba osób)

Proszę wymienić wszystkie te osoby, które 31 marca 2021 r. mieszkały pod tym adresem i które zostały spisane wspólnie z Panią/ Panem. Chodzi wyłącznie osoby, dla których został wypełniony formularz osobowy w ramach wspólnego wywiadu, czyli o te osoby, które wyraziły chęć wspólnego spisania się z Panią/ Panem.

 • nazwisko
 • imię
 • drugie imię
 • data urodzenia (dzień, rok, miesiąc lub rok jeśli nie jest znana pełna data urodzenia)

Czy wymieniła/wymienił Pani/Pan wszystkie osoby, które zostały spisane wspólnie z Panią/Panem (dla których został wypełniony formularz osobowy)?

 • tak
 • nie
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.