News

1 mld zł na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym

Monika Byś
2023-05-18
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
1 mld zł na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przedłożony przez Ministra Infrastruktury dotyczący zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym i innych ustawach. Rząd chce poprawić przewozy drogowe w transporcie publicznym i walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym w rejonach, gdzie nie istnieje lub nie zaspokaja podstawowych potrzeb pasażerów. 

  • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury.
  • Rząd chce poprawić funkcjonowanie przewozów drogowych osób w transporcie publicznym i walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym w rejonach, gdzie brakuje lub nie zaspokaja podstawowych potrzeb komunikacyjnych pasażerów.
  • Roczna kwota wsparcia dla linii autobusowych z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wzrośnie do 1 mld zł.
  • Projekt ustawy daje możliwość zawierania umów wieloletnich w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
  • W czasie stanu wyjątkowego, stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej oraz stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zarządca infrastruktury kolejowej będzie mógł nie pobierać części opłaty podstawowej.

Ministerstwo Infrastruktury planuje zwiększyć do 1 miliarda złotych wsparcie dla linii autobusowych z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Projekt ustawy umożliwi zawieranie umów wieloletnich dla Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, co da organizatorom większą przewidywalność. Zainteresowanie samorządów uruchamianiem połączeń z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych rośnie z roku na rok. W 2022 r. dopłatą objęto 5705 linii komunikacyjnych, a kwota dopłaty wyniosła ponad 631 mln zł. Na 2023 rząd przeznaczył 777 mln zł na 6 436 nowych linii komunikacyjnych w całym kraju.

Najważniejsze zmiany:

  • zwiększenie budżetu Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 800 mln zł do 1 mld zł, 
  • utrzymanie obecnego poziomu dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu do 1 wozokilometra przewozu, 
  • zawieranie umów wieloletnich o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych między wojewodą a organizatorem,
  • możliwość ubiegania się o dopłatę z budżetu państwa w przypadku stosowania ulg ustawowych przez przewoźników niebędących operatorami publicznego transportu zbiorowego,
  • w czasie stanów wyjątkowych, zarządca infrastruktury kolejowej będzie mógł nie pobierać części opłaty podstawowej lub opłaty rezerwacyjnej.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. dane wprost z ewidencji gruntów i budynków, informacje o uciążliwościach, wadach fizycznych i formalno-prawnych działki, a także sprawdzisz geologiczne warunki budowlane.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.