News

Nie tylko Kaliningrad zmienił nazwę

Monika Byś
2023-05-16
~2 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Kaliningrad zmienił nazwę

Polska zrezygnowała z używania nazwy "Kaliningrad", która została nadana na cześć zbrodniarza Michaiła Kalinina, odpowiedzialnego m.in. za zbrodnię katyńską. Zamiast tego, Polska powróciła do historycznej nazwy miasta - Królewca. Nazwę zmieni również Nowogród Wołyński w Ukrainie, który po polsku będzie brzmieć Zwiahel. 

  • Polska zrezygnowała z używania nazwy "Kaliningrad", nadanej na cześć zbrodniarza Michaiła Kalinina, i powróciła do historycznej nazwy miasta - Królewca.
  • Rządowa Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej podjęła decyzję o przywróceniu pierwotnej nazwy Kaliningradu, a Polacy od 9 maja nazywają to miasto Królewcem.
  • Decyzja ta została podjęta ze względu na negatywny charakter nazwy nadanej po zbrodni katyńskiej.
  • Zmiany w nazwach dotyczą również kilkudziesięciu innych budowli na Białorusi i Ukrainie, w tym dworu Wańkowiczów w Mińsku oraz kopca Mickiewicza w Nowogródku.
  • Rosyjska nazwa miejscowości Nowogród Wołyński zostanie zmieniona na "Zwiahel", zgodnie z nazwą nadaną przez Ukraińców. Oprócz tego, nazwa miejscowości Dubriwka zostanie zmieniona na "Dąbrówka".

Rządowa Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej podjęła decyzję o przywróceniu pierwotnej nazwy Kaliningradu, a Polacy od 9 maja ponownie nazywają to miasto Królewcem. Decyzja ta została podjęta ze względu na negatywny charakter nazwy nadanej po zbrodni katyńskiej.

Już nie Kaliningrad, a Królewiec, Google Maps
Już nie Kaliningrad, a Królewiec, Google Maps

Komisja wyjaśniła, że każde państwo ma prawo używać w swoim języku tradycyjnych nazw stanowiących jego dziedzictwo kulturowe, ale nie może być zmuszane do stosowania nazw nieakceptowalnych dla niego. Decyzja o zmianie nazwy Kaliningradu została podjęta na wniosek 12 osób z Warszawy, działaczy samorządowych i społecznych.

Jednakże, zmiany w języku nie ograniczają się tylko do zmiany nazwy Kaliningradu. Komisja wprowadziła kilkadziesiąt innych zmian w nazwach budowli na Białorusi i Ukrainie, w tym dworu Wańkowiczów w Mińsku oraz kopca Mickiewicza w Nowogródku. Również rosyjska nazwa miejscowości Nowogród Wołyński zostanie zmieniona na "Zwiahel", zgodnie z nazwą nadaną przez Ukraińców. Oprócz tego, nazwa miejscowości Dubriwka zostanie zmieniona na "Dąbrówka".

Źródło: money.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. dane wprost z ewidencji gruntów i budynków, informacje o uciążliwościach, wadach fizycznych i formalno-prawnych działki, a także sprawdzisz geologiczne warunki budowlane.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.