Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl

Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl
Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl
3.6 (71.11%) 9 votes

OnGeo.pl oferuje usługę dostępu do informacji o terenie dla dowolnego obszaru w Polsce- Raport o Terenie. Każdy, kto jest zainteresowany zdobyciem informacji o wybranej nieruchomości może w parę minut pobrać zestaw cennych danych. Wystarczy wskazać na mapie punkt lub narysować obszar aby otrzymać bardzo szczegółowe informacje charakteryzujące wskazaną lokalizację. Dzięki zastosowaniu w jednym miejscu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, szybkość dostępu i dokładność informacji wielokrotnie przewyższają możliwości obserwacji bezpośredniej w terenie. Wszystkie informacje są dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dla każdego. Raport o Terenie OnGeo.pl to proste w obsłudze, szybkie i tanie narzędzie charakteryzujące wskazane obszary w wielu aspektach.

Zobacz przykładowy Raport o Terenie – KRAKÓW

Zobacz przykładowy Raport o Terenie – WARSZAWA

Zobacz przykładowy raport – WROCŁAW

Pobierz Raport o terenie

Jakie informacje znajdziesz w Raporcie o Terenie OnGeo.pl?

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Dzięki Raportom o Terenie w Geoportalu OnGeo.pl dowiesz się, czy wskazany teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla niektórych obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów.

Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę jest objęty częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów.

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Jeśli analizowany teren jest objęty miejscowym planem, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

tereny w miejscowym planie

Wydane pozwolenia na budowę, analiza inwestycji w sąsiedztwie wskazanego terenu

Sprawdź jakie pozwolenia budowlane, zostały wydane dla terenu, którym jesteś zainteresowany oraz dla terenów sąsiadujących (w promieniu 200 m). W zakresie tego tematu otrzymasz szereg informacji o planowanych inwestycjach m.in:

  • Zgłoszenia budowlane, wnioski o pozwolenie na budowę, decyzje o pozwoleniu na budowę
  • Nazwa inwestycji
  • Numer urzędowy wniosku, decyzji lub zgłoszenia
  • Adres, numer działki
  • Analiza i prezentacja inwestycji na mapie
  • Nazwa organu prowadzącego sprawę

pozwolenie na budowę

Parametry geometryczne terenu

Parametry geometryczne terenu stanowią stałą część raportu. Dla każdego wskazanego na mapie terenu otrzymasz informację o jego powierzchni, obwodzie, długości i szerokości, przedstawione graficznie na mapie oraz w tabeli danych. Ponadto otrzymasz współczynnik kształtu terenu, określający poziom proporcjonalności terenu. Im wyższa wartość współczynnika (w skali od 1 do 10), tym bardziej regularny jest jej kształt, a co za tym idzie wyższa wartość terenu.

Położenie terenu, numer działki

Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji zaznaczonego terenu, od określenia województwa, powiatu i gminy po obręb, numer działki ewidencyjnej oraz procentowy udział konkretnej działki w zaznaczonym obszarze nieruchomości gruntowej. To najszybszy i najprostszy sposób uzyskania numeru działki, bez konieczności udawania się do miejscowych wydziałów ewidencji gruntów lub wyszukiwania na portalach geodezyjnych. W Raporcie o Terenie OnGeo.pl otrzymasz te informacje w zestawieniu z innymi informacjami o nieruchomości.

Analiza rodzajów pokrycia terenu

Analiza obejmuje podstawowe klasy pokrycia terenu w zaznaczonym obszarze oraz w promieniu 200 metrów od jego granic. Dzięki analizie dowiesz się jaką powierzchnię i procentowy udział w analizowanym obszarze i jego sąsiedztwie zajmują obszary zabudowane, tereny zielone, drogi, zbiorniki wodne i in.

pokrycie terenu

Analiza spadków terenu, rzeźba terenu

Ukształtowanie terenu jest jedną z podstawowych informacji mających wpływ na użytkowanie nieruchomości, możliwości budowlane, wybór projektu architektonicznego, itp. Dzięki informacjom zawartym w Raporcie o Terenie dowiesz się jakie nachylenia ma interesujący Cię teren. Oprócz powierzchni i procentowego udziału konkretnych spadków, zobaczysz jak rozkładają się one na mapie wybranego obszaru – co pomoże w zaplanowaniu optymalnego wykorzystania możliwości działki. Analiza zawiera również informacje o maksymalnej, średniej oraz minimalnej wysokości terenu.

rzeźba terenu

Strefy oddziaływania lotnisk

Bliskie sąsiedztwo lotniska ma zasadniczy wpływ na możliwości inwestycyjne terenu. Strefy ograniczeń dotyczą nie tylko samego lotniska, ale również stref zewnętrznych. W tej część raportu sprawdzisz czy wybrany teren znajduje się w sferze tych ograniczeń.

strefy oddziaływania lotnisk

Formy ochrony przyrody

Analiza obejmuje powierzchniowe formy ochrony przyrody: parki narodowe, krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody występujące w granicach wybranego terenu lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Jest to informacja istotna ze względu na ograniczenia związane możliwościami inwestycyjnymi dla danych obszarów.

ochrona przyrody

Pomniki przyrody

Raport dotyczy pomników przyrody ożywionej i nieożywionej z podziałem wg charakteru pomnika: drzewa, krzewy, grupy drzew, skały, głazy, jaskinie, jary, wodospady, źródła, wywierzyska i inne.
Analiza obejmuje granice wybranego terenu oraz jego najbliższego sąsiedztwa, w promieniu do 200 m. Informacja o pomnikach przyrody znajdujących się na terenach, którymi jesteś zainteresowany ma wpływ na możliwości inwestycyjne tego terenu, ze względu na ograniczenie prawne wynikające z zapisów w Ustawie o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

pomnik przyrody

Mapy cen mieszkań

To analizy obejmujące podstawowe statystyki określające średnią wartość cen mieszkań dla danego terenu oraz wartości skrajne – najwyższą oraz najniższą cenę mieszkania w okolicy. Podana średnia wartość cen mieszkań jest średnią ważoną, a nie wyłącznie średnią arytmetyczną skrajnych wartości mieszkań, co pozwala na bardziej realne oddanie rzeczywistych cen za m2.

mapa cen mieszkań

Zagrożenie powodzią, obszary zalewowe

Czy interesujący Cię teren jest zagrożony powodzią? To istotna informacja ze względu na wartość inwestycyjną terenu oraz możliwości jego wykorzystania. Raport o Terenie prezentuje na mapach obszary zagrożone powodzią raz na 10, 100 i 500 lat a także obszary zagrożone w sytuacji przerwania wału przeciwpowodziowego. Znajdź tereny zalewowe z Raportami Geoportalu OnGeo.pl.

zagrożenie powodziowe

Natężenie hałasu

Sprawdź poziom hałasu występujący na wybranym terenie oraz źródło, z którego pochodzi – to jedna z zasadniczych informacji w ocenianiu atrakcyjności inwestycyjnej wybieranej nieruchomości. Analiza w Raporcie obejmuje antropogeniczne źródła hałasu, tj.: drogi, lotniska oraz hałas miejski.

poziom hałasu

Osuwiska, tereny zagrożone osuwiskami

Z Raportu o Terenie dowiesz się czy w obrębie interesującego Cię obszaru lub w jakiej odległości od niego znajdują się strefy aktywności osuwisk – aktywne, okresowo aktywne lub nieaktywne oraz strefy zagrożone ruchami masowymi. Analiza obejmuje udokumentowane osuwiska oraz obszary zagrożone ruchami masowymi gruntu.

osuwiska

Zanieczyszczenie powietrza

Wysokie stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza jest jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie, dlatego podczas analizowania nieruchomości warto zwrócić uwagę także na zanieczyszczenie pyłami drobnymi (PM 2,5) i średnimi (PM 10) na interesującym nas terenie. Analiza dostępna w Raporcie o Terenie OnGeo.pl zawiera informacje o średniorocznych stężeniach pyłów PM 10 i PM 2,5, dane o obowiązujących normach oraz prezentację informacji o stanie powietrza na mapie dla obszaru w promieniu 5 km.

zanieczyszczenie powietrza

Linie energetyczne

Linie energetyczne na działce lub w jej bliskim sąsiedztwie mogą być istotnym argumentem w wycenie nieruchomości gruntowej. Z Raportu o Terenie dowiesz się czy w promieniu 200 metrów od interesującego cię obszaru znajdują się słupy oraz linie energetyczne średniego, wysokiego i najwyższego napięcia.

linie energetyczne

Zaludnienie

Raport o Terenie zawiera podstawowe informacje o danych demograficznych dla analizowanego obszaru, tj. liczę osób w analizowanym obszarze oraz średnią liczbę osób na km².

gęstość zaludnienia

Jak wygenerować Raport o Terenie w Geoportalu OnGeo.pl?

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym filmikiem, gdzie przedstawiamy krok po kroku pobieranie informacjo o terenie w Geoportalu OnGeo.pl

 

Usługa Raportów o Terenie OnGeo.pl dostępna jest dla terytorium całej Polski. Obecnie kompletne dane opublikowano dla rejonu aglomeracji krakowskiej i warszawskiej. Pozostałe rejony są w przygotowaniu. Planowane jest sukcesywne pogłębienie zakresów informacyjnych Raportu.

Raport o Terenie jest usługą płatną. Cena raportu uzależniona jest od powierzchni analizowanego obszaru. Ilości danych dostępnych dla wybranego terenu oraz liczbę elementów raportu wybranych przez Użytkownika do analizy.

Szczegółowe informacje o płatnościach dostępne na stronie CENNIK.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi wpisami na Blogu OnGeo.pl, znajdziesz tam wiele informacji dotyczących źródeł informacji o terenie, porad i analiz dotyczących nieruchomości, środowiska, zagospodarowania i wiele innych.

Jeżeli napotkasz problemy podczas generowania raportu lub coś będzie wymagało szerszego wyjaśnienia, napisz do nas na kontakt@ongeo.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

 

Pobierz Raport o terenie

 

Raport o Terenie OnGeo – sprawdź zanim kupisz nieruchomość!

Zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu. Dowiesz się z niego, dlaczego przed zakupem nieruchomości warto skorzystać z Raportów o Terenie OnGeo.

 

 


Related Posts

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną3.9 (77.14%) 28 votes Inwestycje budowlane, zarówno deweloperskie jak i prywatne, wiążą się przede wszystkim z zakupem działki. Jednakże grunty przeznaczone pod zabudowę mają wyraźnie wyższą cenę niż tereny rolne. Jednym ze sposobów tańszego pozyskania terenu pod budowę […]

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego3.8 (76%) 10 votes Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz jakie są oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego? Jakie znajdziemy w mpzp oznaczenia literowe? Na powyższe pytania i wiele innych postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule. Jak […]21 thoughts on “Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *