Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego

Głosów: 15, średnia ocen: 4.8
mock

Podczas planowania zakupu działki lub budowy, każdy inwestor powinien wiedzieć co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje na terenie działki. W artykule przedstawiamy podstawowe zagadnienia, z którymi powinniśmy się zapoznać. Informacje te znajdziemy właśnie w planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Szczegóły dotyczące niektórych zagadnień opisaliśmy w osobnych artykułach, do których odsyłamy w poniższej treści.

  • Plan zagospodarowania przedstawia tereny komunikacji, takie jak drogi, ścieżki rowerowe, ciągi piesze.
  • Informacje o lokalizacji tzw. inwestycji celu publicznego.
  • Strefy ochronne ustanawiane wokół różnego rodzaju obiektów i obszarów.

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie terenu

Dowiesz się na jaki cel może być przeznaczona działka, np. zabudowa mieszkaniowa, usługowa, przemysłowa.

Różne funkcje terenów, które zawiera plan zagospodarowania przestrzennego opisaliśmy szczegółowo w artykule:

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu

Jakie są wymogi dotyczące gabarytów zabudowy, jaka część działki może zostać zabudowana, w jakiej odległości od drogi może zostać posadowiony budynek.

Więcej o wskaźnikach zagospodarowania terenu znajdziesz w poniższym wpisie:

Strefy ochronne

Strefy ochronne ustanawiane są wokół różnego rodzaju obiektów i obszarów, jeżeli przepisy obowiązującego prawa zezwalają na jej ustanowienie. Ich celem jest ograniczenie form oraz sposobów wykorzystania i zabudowy terenów przyległych do ważnych obiektów lub obszarów, z tego powodu, iż jest to potrzebne dla odpowiedniego ich funkcjonowania.

Obszary i obiekty poddane ochronie mają różny charakter, więc strefy ochronne odnoszące się do nich są zróżnicowane. Przeważnie powodem ich powstania jest zamiar ochrony środowiska m. in. przyrody, ujęć wód oraz zabytków kultury. Ustanawiane są także w związku z występowaniem uciążliwych obiektów jak: składowiska odpadów, kopalnie, lotniska czy zakłady przemysłowe

Przebieg ciągów komunikacyjnych

Plan zagospodarowania przedstawia tereny komunikacji, takie jak drogi, ścieżki rowerowe, ciągi piesze. W przypadku, gdy w planie wyznacza się nowe obszary zabudowy np. mieszkalnej, należy również przewidzieć tereny pod niezbędną komunikację do tego obszaru.

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Informacje o lokalizacji tzw. inwestycji celu publicznego. Niektóre z tych obiektów mogą być uciążliwe, np. targowiska, oczyszczalnia ścieków, wysypiska śmieci, radiostacje, sieci energetyczne wysokiego napięcia. Natomiast niektóre mogą zostać odebrane pozytywnie np. parki, plac zabaw, przedszkola, żłobki, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne, lasy.

Sprawdź co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego w Geoportalu OnGeo.pl

Jeżeli chcesz sprawdzić co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego dla dowolnego miejsca w kraju, wejdź na Geoportal OnGeo.pl. Wygeneruj Raport o Terenie, w którym umieścimy informacje o obowiązującym w danym miejscu planie. Raport o terenie pozwala na szybkie zdiagnozowanie dowolnej działki w Polsce. 

Usługa Raportu o terenie jest płatna, kosztuje od około 10 zł do 100 zł w zależności od powierzchni terenu i liczby wybranych tematów.

Poniżej zamieszczamy krótki filmik, w którym pokazujemy jak wygenerować Raport o terenie, w którym znajdziemy informacje o obowiązującym planie zagospodarowania.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak