Posty autora: Monika Ojczyk

Dane satelitarne do celów statystycznych–106. Konferencja DGINS w Warszawie

Trwa 106. Konferencja Dyrektorów Generalnych Krajowych Urzędów Statystycznych DGINS (fr. Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique), która została połączona równolegle z 47. posiedzeniem Komitetu Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSC). W tym roku konferencja odbywa się w Warszawie w formacie hybrydowym. Tematem przewodnim konferencji jest obserwacja Ziemi dla oficjalnych statystyk publicznych. Głównym celem Konferencji jest identyfikacja szans i wyzwań wynikających z dostępności obserwacji Ziemi danych oraz debata, w jaki sposób te nowe źródła danych i technologie mogłyby zostać włączone do regularnego tworzenia oficjalnych statystyk. Czy Konferencja DGINS zmieni statystykę publiczną?

Podróże lotnicze staną się bardziej ekologiczne

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) we współpracy z firmą satelitarną Inmarsat opracowała cyfrową alternatywę dla tradycyjnej kontroli ruchu lotniczego. Dzięki lotom kierowanym za pomocom satelitów, nowy system umożliwi pilotom pokazywanie bardziej wydajnych trajektorii lotu. Oznacza to, że zmniejszenie emisję dwutlenku węgla oraz oszczędność paliwa podczas lotu samolotem, będzie realnie osiągalna. Podróże lotnicze staną się bardziej ekologiczne.

Inwestycja w grunty rolne - sprawdź czy to się opłaca!

Inwestycja w ziemię jest jedną z najlepszych form lokowania kapitału. Nie da się jej powiększyć, wytworzyć, ani istotnie zmienić bez konkretnej ingerencji. Skupując grunty należy pamiętać o gruntowej diagnozie nieruchomości, aby mieć pewność, że w przypadku chęci zbycia działki, nie wyjdą na jaw różne uciążliwości i wady, które zniechęcą nabywcę do jej zakupu. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, czy inwestycja w grunty rolne jest dobrym pomysłem i czy może być sposobem na wzbogacenie się. Zapraszamy do lektury.

Zmiana czasu na zimowy – oświadczenie MRiT

W nocy z soboty 30 października na niedzielę 31 października cofniemy wskazówki zegara o godzinę. Zgodnie z tradycją zegarki powinniśmy zostać przesunięte z godziny 3:00 na 2:00. Zmiana czasu obowiązuje dzisiaj w 70 krajach świata, w tym w prawie wszystkich państwach Europy. Wyjątek stanowi Białoruś, Rosja oraz Islandia. Od wielu lat toczy się dyskusja, czy zmiana czasu w Polsce powinna być nadal kontynuowana. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wydało w ostatnim czasie oświadczenie dotyczące zmiany czasu w roku 2021r.

Zmiany w składzie rządu. Nowy minister do spraw geodezji

26 października 2021r. prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie rządu. Nowym ministrem rolnictwa został Henryk Kowalczyk, ministrem klimatu – Anna Moskwa, szefem nowo utworzonego Ministerstwa Sportu i Turystyki – Kamil Bortniczuk, a ministrem funduszy i polityki regionalnej – Grzegorz Puda. Szczególnie istotna zmiana z punktu widzenia geodezji nastąpiła poprzez powołanie Piotra Nowaka na stanowisko szefa Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Kim jest nowy minister do spraw geodezji i kartografii?

Będzie nowa edycja programu Mój Prąd 4.0!

Ministerstwo Klimatu zapowiada kolejną odsłonę programu rządowego Mój Prąd. Nowa edycja programu Mój Prąd zapowiadana jest na I kwartał 2022r. Sukces programu Mój Prąd potwierdza tylko fakt, że pieniądze z budżetu na poprzednią edycje rozeszły się w niecałe cztery miesiące. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) już 6 października 2021r. o godzinie 14:05 ogłosił, że nabór wniosków został zakończony z powodu wyczerpania budżetu programu. Z programu Mój Prąd zostało wypłaconych 231 722 dofinansowań do projektów instalacji PV, co oznacza redukcję emisji dwutlenku węgla o 1 061 601 600 kg/rok (dane na dzień 26.10.2021r.). Jak będzie wyglądać nowa edycja programu Mój Prąd 4.0?

Szykują się zmiany w prawie geologicznym i górniczym!

25 października 2021r. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) zrealizowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz kilka innych ustaw. Jak czytamy w sprawie przyczynach i potrzebach nowych planowanych w projekcie, informacji o przepisach lub przepisach, które mogą zostać zgłoszone do uzyskania prawa do uzyskania certyfikatów zleconych lub testowanych w przyszłości.

Jak obliczyć gęstość zaludnienia? Sprawdź gęstość zaludnienia na mapie

Polska znajduje się na 36. miejscu pod względem zaludnienia państw na świecie (38 265 000 osób stan na 31.12.2020r.), jednak rozmieszczenie osób w ludności w rejonach kraju jest nierównomierne. Rozlokowanie przestrzenne Polaków obrazowane jest najczęściej poprzez początek zaludnienia . Przyczyna takiego zróżnicowania przestrzennego jest niejednoznaczna i zależy od wielu czynników przyrodniczych, społeczno-gospodarczych i ekonomicznych. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby/km2 .

Projekt ustawy o scaleniu i wymianie gruntów. Co się zmienia w prawie?

19 października 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o scaleniu i wymianie gruntów, który ma usprawnić cały proces postępowania. Opublikowany projekt ustawy wprowadza możliwość wykorzystania komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z postępowaniem scaleniowym oraz zakłada wprowadzenie nieprzekraczalnych terminów rozpatrywania składanych odwoływań i skarg. Proponowane rozwiązania zostały przedstawione w parlamencie i jeśli zostaną zatwierdzone, wejdą w życie po 30 dniach od ich obwieszczenia w Dzienniku Ustaw.

Ile kosztuje dzierżawa ziemi rolnej w 2021r.?

Koszt dzierżawy ziemi rolnej w Polsce rośnie. Fakt ten nie powinien nikogo specjalnie dziwić, bo rosnąca inflacja odbiła się na całej branży rolniczej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w sierpniu 2021r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,3%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (aż o 18,2%). Podwyżka cen dotknęła również średniej wysokości czynszu dzierżawnego (wzrost o 19,83zł za 1 dt w porównaniu z II półroczem 2020r.). Ile zatem kosztuje dzierżawa ziemi rolnej w 2021r.?

Jak oblicza się czynsz dzierżawny ziemi?

Czynsz dzierżawny ziemi jest pobierany od użytków rolnych, budynków, budowli i urządzeń, obiektów stawowego typu karpiowego i pstrągowego oraz plantacji wieloletnich. Wysokość czynszu ustala się corocznie, indywidualnie dla każdego gospodarstwa. W ostatnich latach następuje wzrost poboru opłat za gospodarowanie mieniem, czego skutkiem jest rosnąca średnia krajowa cena skupu pszenicy. W dzisiejszym artykule opiszemy jak obliczyć czynsz dzierżawny ziemi i czy istnieje szansa zwolnienia z płatności czynszu dzierżawnego.

Jak sprawdzić czy budynek jest zabytkiem?

Kupując dom zastanawiasz się czy to dobra inwestycja. Nie oszukujmy się, zakup mieszkania, czy domu to ciężka i kosztowna decyzja, która zazwyczaj wiąże człowieka z konkretnym miejscem na długie lata. Zawsze warto samodzielnie zdiagnozować nieruchomość i sprawdzić, czy nie posiada ukrytych wad i uciążliwości. Jak? Teraz to proste! Raport o Terenie OnGeo to największa baza danych o nieruchomości w Polsce. Dzięki nim, w łatwy i szybki sposób dowiesz się wszystkiego o swojej działce. Dzisiejszy artykuł poświęcony jest zabytkom, a konkretnie, odpowiemy tutaj na pytanie, jak sprawdzić czy budynek jest zabytkiem. Zapraszamy do lektury :)

Zabytkowy dom na sprzedaż - wady i zalety

Zabytkowy dom może kusić niezwykłą architekturą i atrakcyjną lokalizacją. Sam fakt posiadania nieruchomości zabytkowej może być uznawany za przejaw dobrobytu i podnosić statut społeczny. Pamiętaj, że nieruchomość zabytkowa to nie tylko urokliwa posiadłość dworska, czy bogato zdobiona kamienica w centrum miasta, dlatego przed kupnem nieruchomości z rynku wtórnego warto sprawdzić, czy dom, który zamierzasz kupić, nie został zakwalifikowany jako zabytek. Wpis do rejestru zabytków może ograniczać prawo własności. Niniejszy artykuł stanowi kontynuację serii poświęconej nieruchomościom zabytkowym i dotyczy wad i zalet kupna zabytkowego domu.

Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Zabytek jest dziełem człowieka lub rzeczą związaną z jego działalnością. Stanowi świadectwo minionej epoki lub historycznego wydarzenia. Zachowanie obiektów zabytkowych leży w interesie przyszłych pokoleń ze względu na swoją wyjątkową wartość artystyczną, historyczną lub naukową. Dzisiejszy artykuł stanowi kontynuację wpisów dotyczących obiektów zabytkowych w Polsce. Niniejszy wpis zawiera informację: co to jest zabytek, kto odpowiada za ochronę zabytków i jakie przepisy regulują ochronę nieruchomości zabytkowych.

Jak uzyskać zgodę na remont zabytku? Wniosek do konserwatora zabytków

Kupiłeś nieruchomość, która jest wpisana do rejestru zabytków i chciałbyś ją wyremontować na własny użytek? Niestety, nie możesz podjąć się prac budowlanych bez uzyskania zgody konserwatora zabytków. W dzisiejszym artykule podpowiemy, jak prawidłowo zrealizować remont zabytku oraz dowiesz się, jak poprawnie wypełnić wniosek o wydanie pozwolenia na roboty budowlane. Zapraszamy do lektury!

Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje

W myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568) zabytkiem jest ruchomość lub nieruchomość spełniająca jedną z trzech wartości: artystyczną, historyczną lub naukową. Zachowanie zabytków leży w interesie społecznym. Polskie prawo wymienia cztery formy ochrony zabytków nieruchomych, a są to: rejestr zabytków, uznanie za pomnik historyczny, tworzenie parków kulturowych oraz ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). W dzisiejszym artykule zastanowimy się, czym różni się gminna ewidencja zabytków od rejestru zabytków. Dowiesz się, gdzie znajdziesz informacje, kto nimi zarządza oraz jak dokonać wpisu do rejestru zabytków.

Mapa zabytków, sprawdź nieruchomości zabytkowe w Raporcie o Terenie

Każda nieruchomości będąca przedmiotem zainteresowania potencjalnego kupującego powinna być odpowiednio zbadana pod kątem jej aktualnego stanu prawnego oraz ukrytych wad związanych z ukształtowaniem i położeniem nieruchomości. Jeśli decydujesz się na zakup nieruchomości, warto sprawdzić, czy nie jest ona objęta ochroną zabytków. Jak to sprawdzić? Organy administracji publicznej mają obowiązek rejestrowania obiektów, które podlegają szczególnej opiece. Do tego celu tworzy się rejestry, listy pomników historii, parki kulturowe oraz strefy ochrony konserwatorskiej. Sprawdzenie, czy dana nieruchomość podlega ochronie zabytków wymaga więc sprawdzenia tych dokumentów. Istnieje jednak sposób na szybszą diagnozę nieruchomości bez wychodzenia z domu w Raportach o Terenie OnGeo, gdzie znajduje się mapa zabytków.

Sprawdź jak to działa i nie martw się, że wtopisz swoje oszczędności.

Rozbiórka zabytku. Czy możliwa jest rozbiórka budynku z gminnej ewidencji zabytków?

Kusząca cena za nieruchomość z ruiną może być zgubna. Kupując dom, który potencjalnie może nadawać się wyłącznie do wyburzenia, bez sprawdzenia podstawowych dokumentów jest ryzykownym posunięciem. Dlaczego? Stary, zniszczony dom może okazać się zabytkiem, który podlega ochronie prawnej. Co zrobić jeśli okaże się, że budynek okaże się nieruchomością zabytkową? Czy rozbiórka zabytku jest w ogóle możliwa?

Wycinanie drzew - jak uchronić drzewa przed usunięciem?

Drzewa stanowią płuca naszej planety. Codziennie wykonują ogromną pracę na rzecz ludzkości. Chłodzą nas latem, powstrzymują susze, powodzie i nawałnice, zwiększają i żywią plony, oczyszczają powietrze, są domem dla wielu gatunków ptaków, a dodatkowo cieszą oko i koją zmysły. Ciekawostką jest, że drzewo nie potrzebuje ingerencji człowieka żeby żyć. Niestety chyba zapomnieliśmy, że ta zależność nie działa w drugą stronę. Żaden człowiek nie poradzi sobie bez drzew. W erze mediów społecznościowych trzeba być wręcz ignorantem, żeby nie słyszeć postulatów ekologów, którzy nagłaśniają wycinanie drzew i apelują o zdrowy rozsądek w tej kwestii. Wsparcie kampanii na rzecz ochrony drzew powinno być obowiązkowe i oczywiste. Czy tak jest? Niestety nie. Wycinanie drzew w przestrzeni miejskiej stało się coraz bardziej popularne. Tereny zielone są niszczone i zastępowane przez betonowe płyty chodnikowe.

Dlaczego człowiek na to pozwala? Czy wycinanie drzew jest konieczne? Jak chronić drzewa przed wycinką?

Budowa domu do 70m2 bez pozwolenia – jak zrealizować inwestycję?

We wrześniu 2021r. rząd przyjął projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym możliwa będzie budowa domu do 70m2 bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy. Dzięki wprowadzanym zmianom proces budowlany może zostać skrócony nawet o kilka tygodni, a w kieszeni Polaków może zostać kilka tysięcy zaoszczędzonych pieniędzy. W dzisiejszym artykule opiszemy jak zrealizować taką inwestycję i czy budowa domu do 70m2 bez pozwolenia będzie możliwa na każdej działce.

Powódź błyskawiczna – kiedy powstaje, jakie obszary zagrożone są zalewaniem

Zmiany klimatu na Ziemi spowodowały, że coraz częściej mamy do czynienia z nagłymi, gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Czas reakcji na nawałnice jest mocno ograniczony. Zdarza się, że w kilkanaście minut zostaje zalana cała okolica. Kanalizacja deszczowa w miastach jest zupełnie nieprzystosowana do odprowadzenia tak dużej ilości wody, w skutek czego ulicami pędzi woda, która podmywa i niszczy infrastrukturę, zalewa domy mieszkalne i uniemożliwia normalne funkcjonowanie mieszkańców. Powódź błyskawiczna to niestety efekt ocieplenia klimatu. Naukowcy nie pozostawiają złudzeń - jeśli w ciągu najbliższych dwóch lat nadal pozostaniemy bierni na zmiany klimatu, takich gwałtownych zjawisk będzie coraz więcej.

W dzisiejszym artykule przybliżymy temat powodzi błyskawicznej. Zastanowimy się czym jest, jak powstaje i czy można się uchronić przed powodziami błyskawicznymi.

Mokradło, bagno, zastoisko wodne - sprawdź ukryte wady działki

Mokradła w Polsce stanowią 14,2% powierzchni kraju, co stanowi około 4,4 mln ha*. Tereny podmokłe uważane są za jedne z najcenniejszych przyrodniczo obszarów na świecie. Obszary bagienne pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają skalę powodzi, łagodzą skutki suszy oraz chronią sąsiednie miejscowości przed zalewaniem. Mimo dużych korzyści wynikających z występowania terenów podmokłych, lepiej jest unikać tych miejsc podczas wyboru działki idealnej pod budowę domu. Mokradło, bagno, zastoisko wodne są wadą działki budowlanej. Wstępowanie tych form utrudnia lub wręcz uniemożliwia wszelkie inwestycje.

Czy można zatem sprawdzić, czy dana nieruchomość znajduje się na terenie podmokłym? Jakie są sposoby na sprawdzenie działki w terenie i na mapach?

*źródło: System Informacji Przestrzennej o Mokradłach Polski

Kto wydaje pozwolenie na podniesienie terenu działki – poznaj przepisy

Nie każda działka posiada idealne ukształtowanie terenu. W trakcie prac przygotowawczych może na przykład okazać się, że działka znajduje się na terenie podmokłym lub zagrożonym stagnacją wody. Sposobem na poradzenie sobie z tą wadą nieruchomości jest podniesienie poziomu działki poprzez nadsypywanie gruntu. Kiedy należy podnieść teren działki? Czy można samodzielnie podnieść grunt? Czy pozwolenie na podniesienie terenu działki jest zawsze konieczne?  Odpowiedzi na te i inne pytania w tym zakresie znajdziesz w niniejszym artykule.

Zapraszamy do lektury!

Obszar bezodpływowy na działce – sprawdź, czy po opadach działka zostanie zalana

Zastanawiasz się nad kupnem działki pod budowę domu? A może już znalazłeś idealne miejsce, ale nie masz pewności, czy nieruchomość nie posiada ukrytych wad? Wybór idealnej działki może być trudny. Zazwyczaj podstawowym kryterium jest cena – im niższa, tym lepiej. Czy takie kryterium wystarczy, żeby ulokować znaczną część oszczędności życia w nieruchomość, która ostatecznie okaże się studnią bez dna? Wychodząc naprzeciw czujnym inwestorom, zespół OnGeo opracował narzędzia, dzięki którym możesz w dowolnym czasie, nie wychodząc z domu, sprawdzić możliwości inwestycyjne dowolnej nieruchomości na obszarze całego kraju. W niniejszym artykule zastanowimy się, jak sprawdzić czy działka może zostać zalana po intensywnych opadach? Czym jest obszar bezodpływowy na działce?

Obszary zagrożone stagnacją wody - sprawdź w Raporcie o terenie

Woda na posesji to problem występujący na obszarze całego kraju. Zbyt intensywne opady deszczu, gwałtowne burze z nawałnicami, czy powodzie błyskawiczne to zjawiska, które coraz częściej możemy obserwować w tej części Europy. Powodem takiego stanu rzeczy są zmiany klimatyczne. Problem lokalnych podtopień i zalegania wody wpływa nie tylko na komfort życia mieszkańców, ale również na rozwój roślinności wokół budynków mieszkalnych. Sprawdzenie działki pod budowę domu pod kątem zagrożenia zaleganiem wody na posesji jest podstawową czynnością czujnego inwestora. Na szczęście teraz nie musisz daleko szukać! Zespół OnGeo opracował nowe narzędzie, dzięki któremu w prosty sposób sprawdzisz obszary zagrożone stagnacją wody dzięki czemu w prosty i szybki sposób dowiesz się, czy Twoja działka nie kryje przypadkiem ukrytych wad, zagrożeń, czy uciążliwości. Boisz się stracić pieniądze przed inwestycją?

Zdiagnozuj działkę sam i ciesz się korzyściami!

Prace ziemne na działce przed budową

Proces budowy rozpoczynają prace ziemne, które mają na celu uporządkowanie terenu działki pod inwestycje. Oczyszczanie działki, wyrównanie terenu, czy wykopy - to działania, o których zazwyczaj nie myśli się podczas planowania budowy wymarzonego domu. Odpowiednio zaplanowane prace ziemne pozwolą przyspieszyć i usprawnić kolejne etapy budowy.

Planowanie przestrzenne w Polsce - co zmieniło się przez dekadę

Planowanie przestrzenne w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Brak narzędzi systemowych, brak zaangażowania społecznego i w końcu brak odpowiedzialności zbiorowej mieszkańców, urzędników gminnych i rządu powoduje, że sytuacja zagospodarowania przestrzennego nie ulega poprawie. Od 2010r udział powierzchni objętej obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w powierzchni ogółem wzrósł zaledwie o 5%*. Na obszarze kraju nadal występują gminy, które w ogóle nie mają planów miejscowych. Decyzja o możliwości zabudowy jest podejmowana często bez analizowania terenu, czego skutkiem jest budowanie obiektów na terenach zalewowych, czy osuwiskowych.

W dzisiejszym artykule weźmiemy pod planowanie przestrzenne w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu.

*analiza danych statystycznych z lat 2010-2020 na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

Chaos przestrzenny, czyli brak ładu przestrzennego w Polsce

Brak planów zagospodarowania przestrzennego, konieczność przystosowania przestrzeni do zmian klimatycznych, „betonoza” miast… W polskim krajobrazie bez wątpienia dominuje chaos przestrzenny. Dane wskazują, że w ostatnim dziesięcioleciu udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w powierzchni ogółem wzrósł zaledwie o 5%*. Złe gospodarowanie przestrzenią generuje olbrzymie straty społeczne i gospodarcze oraz niekorzystnie wpływają na komfort życia mieszkańców. W Polsce każdy buduje gdzie chce i jak chce, a za sam system planowania przestrzennego odpowiadają mniej lub bardziej kompetentni urzędnicy. Czy taki stan rzeczy można jeszcze odwrócić? Dlaczego chaos przestrzenny tak bardzo zakorzenił się w naszej mentalności?

*analiza danych statystycznych z lat 2010-2020 na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

Jak sprawdzić identyfikator działki ewidencyjnej?

Działka ewidencyjna stanowi najmniejszą jednostkę administracyjną podziału kraju. Każda działka ewidencyjna oznaczana jest numerem ewidencyjnym, który stanowi liczbę naturalną. Dla celów statystycznych, oprócz numeru, działka posiada indywidulany identyfikator działki ewidencyjnej określający położenie nieruchomości na terenie państwa.

Czym jest jednostka ewidencyjna?

Zapewne wielu z Was miało przed oczami dokument geodezyjny lub mapkę ewidencyjną z odnośnikami, które w teorii miały wskazywać wyjaśnienie niektórych pojęć. Możliwe również, że geodeta w ogóle nie pomyślał, że znajdzie się ktoś, kto nie będzie znał podstawowych w jego ocenie pojęć. Takie zaniedbanie lub przeoczenie może budzić złość i frustrację, co nie sprzyja dobrej relacji z klientem. Pojęć, które brzmią tak samo, a znaczą zupełnie coś innego może być masa. Przykładem może być choćby jednostka ewidencyjna, która nader często mylona jest z obrębem ewidencyjnym. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wyjaśnić, czym różnią się od siebie oba pojęcia. Zapraszamy do lektury!

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości- jak dochodzić należności?

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości należy się właścicielowi w przypadku oddania nieruchomości innej osobie w dzierżawę lub najem. Za bezumowne korzystanie z nieruchomości przysługuje odszkodowanie, które odpowiada rynkowej stawce czynszowej. Kiedy przysługuje Ci takie odszkodowanie? Jak ustalić jego wysokość? Jak dochodzić swoich praw? Zapraszamy do lektury :).

Klasyfikacja użytków gruntowych. Czym są użytki gruntowe?

Klasyfikacja użytków gruntowych w Polsce ustalona została w Rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019r. poz. 393). Kryterium według którego przypisano grunty do poszczególnych użytków gruntowych określa załącznik nr 6 do niniejszego rozporządzenia. Według niego w Polsce obowiązuje podział na 7 grup w obrębie których wyszczególniono 24 podgrupy użytków gruntowych.

Ekspertyza budowlana – co zawiera, ile kosztuje?

Najogólniej mówiąc ekspertyza budowlana jest opracowaniem określającym stan obiektu budowlanego. Przepisy prawa budowlanego nie definiują jednoznacznie, jakie informacje powinny być zawarte w tym dokumencie. Nie ulega wątpliwości, że wykonaniem ekspertyzy powinien zająć się fachowiec z doświadczeniem, charakteryzujący się rzetelnością i dokładnością. Kiedy przyda Ci się ekspertyza budowlana i dlaczego jest tak ważna? Komu powinieneś zlecić jej wykonanie i w końcu – ile kosztuje?

Jak sprawdzić teren zamknięty - sprawdź dowolną działkę!

Teren zamknięty to obszar o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. O tym, czym są dokładnie tereny zamknięte i kto je ustanawia, pisaliśmy w poprzednim wpisie: Tereny zamknięte – jaki to obszar, kto je ustanawia? W niniejszym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie, jak sprawdzić teren zamknięty oraz jak możesz sprawdzić, czy Twoja działka znajduje się w otoczeniu obszaru zastrzeżonego.

Tereny zamknięte – jaki to obszar, kto je ustanawia?

Tereny zamknięte są szczególnym obszarem dla bezpieczeństwa i obronności kraju. Terenami zamkniętymi w Polsce są m.in. porty wojenne, lotniska wojskowe, składy i magazyny amunicji, czy niektóre obiekty komunikacyjne w tym tereny kolejowe. Proces inwestycyjny na takich obszarach jest ograniczony.  Tereny zamknięte objęte są klauzulą tajności, więc na mapach i zdjęciach lotniczych są przesłonięte w celu uniemożliwienia weryfikacji dla „zwykłego” obywatela. W dzisiejszym artykule omówimy temat terenów zamkniętych. Kto nadzoruje i ustanawia tereny zamknięte? Jak sprawdzić, czy dany obszar leży na terenie zamkniętym?

Budowa domu systemem gospodarczym czy zleconym?

Koszty budowy domu z roku na rok są coraz wyższe. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)  w styczniu 2021r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu ze styczniem 2020r. wzrosły o 2,3%*. Prognozuje się, że końcem 2021r. tendencja ta zostanie co najmniej utrzymana na tym samym poziomie. W związku z dynamiczną podwyżką cen i kosztów budowy, spora część inwestorów decyduje się na zmianę systemu budowania domów ze zleconego na gospodarczy. Co się bardziej opłaca - Budowa domu systemem gospodarczym czy zleconym? Jakie korzyści, a jakie zagrożenia czyhają na inwestora przy wyborze metody budowy?

*źródło online: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-styczniu-2021-roku,15,26.html

Kiedy rozpocząć budowę domu? Zrób to z głową!

Budowa domu to spory wydatek, dlatego każdy jej etap powinien być dobrze przemyślany. Planowanie tak dużej inwestycji rozpoczyna się już na etapie wyboru odpowiedniej działki oraz projektu domu. Kolejne kroki to w dużym uproszczeniu cały proces realizacji określonych prac budowlanych. Intuicyjnie można przypuszczać, że pora roku może mieć znaczenie dla konkretnych etapów budowy. Kiedy rozpocząć budowę domu? Czy istnieją zasady, których należy się trzymać, aby uniknąć pomnażania kosztów budowy?

Wyrok sygn. akt II Sa/Wa 2222/20zy- numer księgi wieczystej to dane osobowe!

W ubiegłym miesiącu tj. 29 czerwca 2021r. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie publikacji na krajowym Geoportalu, numerów ksiąg wieczystych przez Głównego Geodetę Kraju (GGK) sygn., akt II Sa/Wa 2222/20. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację UODO, że numer księgi wieczystej to dane osobowe.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - urząd sprawdzi czym ogrzewasz dom

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel domu lub zarządca budynku będzie miał obowiązek zgłoszenia deklaracji źródłach ciepła i spalania paliw. Deklaracje będzie zbierać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Baza CEEB ma zawierać informację o sposobach ogrzewania budynków, a jej celem jest likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczenia powietrza – emisji substancji powodującej smog w Polsce. Jak urząd sprawdzi czym ogrzewasz dom? Gdzie i jak można złożyć deklaracje i w jakim terminie należy ją złożyć?

Czy wymagane jest podłączenie do sieci wodociągowej przy budowie domu?

Jeśli istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej, budowa przyłącza jest jedną z podstawowych czynności wykonywanych podczas budowy domu. Samo podłączenie do sieci wodociągowej wymaga wielu formalności. Dzisiejszy artykuł stanowi kontynuację tematu dotyczącego obowiązku podłączenia mediów do domów. W niniejszym artykule zajmiemy się przyłączeniem do sieci wodociągowej.

Czy wymagane jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej przy budowie domu?

Polskie prawo nakłada na właścicieli nieruchomości i na gminę, obowiązek dbania o wysoki poziom ochrony środowiska. Jednym z podstawowych czynności w tym zakresie jest zapewnienie odpowiedniej utylizacji ścieków poprzez podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Dzisiejszy artykuł rozpoczyna serię wpisów dotyczących obowiązku podłączenia mediów do domów. Zapraszamy do lektury.

Dofinansowanie do wymiany pieca - program „Czyste Powietrze”

W ramach programu „Czyste Powietrze” możesz otrzymać dofinansowanie do wymiany pieca węglowego na nowy np. gazowy. Od 1 lipca 2021r. uzyskanie dopłaty będzie dużo łatwiejsze, ponieważ wchodzą w życie nowe ustalenia z ubiegłego roku w ramach których m.in. zostaną podwyższone progi dochodowe uprawniające do wyższych dotacji. Sprawdź, co zmienia się w  programie „Czyste Powietrze” w 2021r.

Czy wymagane jest podłączenie do sieci elektrycznej przy budowie domu?

Budowa domu wiąże się z potrzebą wykonania przyłączy mediów. W dzisiejszych czasach nikt nie wyobraża sobie życia bez dostępu do bieżącej wody, kanalizacji, czy elektryczności. Przykładem niech będzie podłączenie do sieci elektrycznej. Dostęp do elektryczności to już nie tylko światło, dzięki któremu poruszanie się w ciemnych pomieszczeniach nie jest problemem, ale przede wszystkim możliwość korzystania z urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie. Dzisiejszy artykuł stanowi kontynuację tematu dotyczącego obowiązku podłączenia mediów do domów, a niniejszy artykuł poświęcony będzie właśnie elektryczności.

Ekspozycja terenu - jak sprawdzić wystawę terenu

Ekspozycja terenu lub wystawa terenu to kierunek nachylenia zbocza, określany stronami świata. Ekspozycja terenu ma znaczenie w rolnictwie, budownictwie mieszkaniowym oraz w procesie planowania inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Na półkuli północnej a więc i na obszarze Polski, stoki o wystawie południowej są bardziej nasłonecznione. Dopasowanie inwestycji do naturalnych warunków związanych z analizą stoku, może nie tylko korzystnie wpłynąć budżet, ale również przyczynić się do rozwoju alternatywnych źródeł energii. Jak sprawdzić ekspozycję terenu? Do czego może mi się przydać taka analiza? Zapraszamy do lektury 😊!

Jak sprawdzić działkę w ewidencji gruntów i budynków?

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) to zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Z rejestru EGiB możesz uzyskać szereg niezbędnych informacji o nieruchomości jeszcze przed jej zakupem tj.: powierzchnia i przebieg granic ewidencyjnych, określenie powierzchni użytków, klasę gleboznawczą, czy dane dotyczące właściciela działki. Zgromadzone dane na temat działki są jawne, jednak za wypis z rejestru musisz zapłacić. Dzisiaj podpowiemy Ci jak sprawdzić działkę w ewidencji gruntów i budynków i jak możesz szybko i bez wychodzenia z domu zdobyć niektóre dane dla dowolnej działki. Zapraszamy do lektury! 😊

Jak sprawdzić czy działka jest uzbrojona?

Wybierając działkę pod budowę domu najczęściej sugerujemy się przede wszystkim ceną. Niestety, nie zawsze tańsza działka okazuje się najlepszym wyborem. Przed zakupem działki warto sprawdzić, czy ma dostęp do drogi publicznej oraz czy jest uzbrojona. Brak dostępu do mediów powoduje, że cena nieruchomości może i będzie atrakcyjna, ale koszt doprowadzenia przyłączy wyrówna stawkę, jaką musiałbyś zapłacić za działkę uzbrojoną. W dzisiejszym artykule przedstawimy temat: Jak sprawdzić czy działka jest uzbrojona. Co oznacza pojęcie „działka uzbrojona”?

Gdzie sprawdzić działkę? To musisz wiedzieć przed zakupem!

Chciałbyś kupić działkę, ale zastanawiasz się czy to dobra inwestycja? Masz obawy, czy poprzedni właściciel poinformował Cię o ewentualnych wadach i uciążliwościach? Chcesz mieć pewność, że na tej konkretnej działce będziesz mógł bez przeszkód zrealizować swój plan? Ten artykuł jest dla Ciebie! Jeśli zastanawiasz się gdzie sprawdzić działkę przed zakupem, mamy dla Ciebie proste wskazówki dzięki którym w prosty sposób zdiagnozujesz swoją działkę i unikniesz przykrych niespodzianek.

Analiza chłonności inwestycyjnej gruntu - w czym może pomóc?

Każdy szanujący się inwestor nie kupi działki bez wcześniejszej informacji o szacowanej opłacalności inwestycji. Poszukując najodpowiedniejszego miejsca pod przedsięwzięcie warto brać pod uwagę nie tylko cenę jaką oferuje właściciel gruntu, ale przede wszystkim, jakie korzyści może osiągnąć dzięki zakupowi właśnie tej konkretnej działki. Z pomocą inwestorowi przychodzi analiza chłonności inwestycyjnej gruntu, która jest pewnego rodzaju audytem możliwości lokalizacji działki inwestycyjnej. Czym jest analiza chłonności inwestycyjnej gruntu i co po się ją przeprowadza?

Nasłonecznienie mieszkania - to warto wiedzieć przed zakupem!

Dostęp do naturalnego oświetlenia pomieszczeń w domu i mieszkaniu powinno mieć duże znaczenie dla potencjalnych kupujących. Odpowiednie ulokowanie mieszkania względem stron świata może okazać się istotne nie tylko na komfort ale i cenę mieszkania. W zależności od strony poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu mogą być one inaczej nasłonecznione oraz co za tym idzie, inaczej nagrzewane przez światło słoneczne. Im lepiej zaaranżujesz swoje mieszkanie, tym lepiej. Jeśli poświęcisz więcej czasu na analizę słoneczną mieszkania, zyska na tym nie tylko Twoje samopoczucie, ale również portfel. Dzisiejszy temat brzmi: Nasłonecznienie mieszkania – czyli co warto wiedzieć na ten temat przed zakupem swoich własnych czterech kątów?

Jak ustawić panele fotowoltaiczne, żeby działały wydajniej?

Panele fotowoltaiczne dla domu jednorodzinnego są nowoczesnym i ekologicznym rozwiązaniem zapewniającym dostęp do energii elektrycznej. Polska jako kraj położony w centrum Europy ma dobre warunki do rozwoju energii ze słońca. Prężnie rozwijająca się branża fotowoltaiczna, dzięki programom wsparcia, przestała być postrzegana jako luksus, na który nie stać przeciętnego Polaka. Jednym z kluczowych programów wsparcia jest program Mój Prąd działający od 2018r. który udziela dofinansowania do instalacji w gospodarstwie domowym. Jeśli decydujesz się na montaż, warto zastanowić się, jak ustawić panele fotowoltaiczne, żeby działały wydajnie.

Program Czyste Powietrze – popraw efektywność energetyczną domu

Najnowsze sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z września 2020r. wskazuje, na wyraźną poprawę jakości powietrza w Europie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Poprawa jakości powietrza wpłynęła znacząco na zmniejszenie ilości zgonów związanych z jego zanieczyszczeniem. Niestety, raport zawiera również mniej optymistyczne akcenty dla Polski. Polska nadal jest w czołówce krajów europejskich, które przekraczają unijną wartość dopuszczalną dla pyłu drobnego (PM 2,5). Co z tym zrobić? We wrześniu 2018r. ruszył rządowy program Czyste Powietrze, który ma trwać do końca 2029r. Celem programu jest zmniejszenie lub wręcz uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. To od nas zależy, czy cel zostanie osiągnięty. Co może dać nam program Czyste Powietrze? Na jakie działania w zakresie ochrony powietrza możesz zdobyć dofinansowanie od państwa?

Skarga na plan miejscowy – czy to możliwe?

Nowo utworzony plan miejscowy może skutkować dużym ograniczeniem dla właścicieli nieruchomości i inwestorów. W niektórych przypadkach istnieje możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego, której celem jest unieważnienie planu miejscowego. Można również ubiegać się o odszkodowanie od gminy. Skarga na plan miejscowy może zostać skutecznie uwzględniona tylko w kilku przypadkach. W dzisiejszym artykule postaramy się wskazać te sytuacje.

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w planie miejscowym

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest jednym z najważniejszych dokumentów prawa miejscowego gminy. Na podstawie MPZP określa się m.in. przeznaczenie działki, czyli informację na jakie cele może być wykorzystana dana nieruchomość. Jak wygląda wniosek o zmianę przeznaczenia działki w planie miejscowym? Dla jakich gruntów mogę zmienić przeznaczenie w MPZP?

Program Mój Prąd - rozbudowa programu w ramach Nowego Ładu

Nowy program społeczno-gospodarczy jest pomysłem polskiego rządu na walkę ze skutkami pandemii. Wśród obszarów których ma dotyczyć program Nowy Ład znajduje się również środowisko. Rozdział poświęcony ekologii został nazwany "Czysta energia – czyste powietrze". Jedną z zapowiedzi strategii jest rozbudowa programu Mój Prąd. Program Mój Prąd wspiera Polaków od 2018r. i właśnie realizuje swoją trzecią odsłonę. Czym edycja z 2021r. różni się od poprzednich? Dowiesz się z dzisiejszego artykułu :).

Program Czyste Powietrze - zmiany ogłoszone w Nowym Ładzie

15 maja 2021r. rząd zaprezentował nowy program wsparcia dla Polaków. Program społeczno-gospodarczy nosi nazwę „Nowy Ład”. Nazwa strategii może być kojarzona z europejską strategią pod nazwą Europejski Zielony Ład, który zakłada neutralność klimatyczną do końca 2050r. Czy słusznie? Jeden z rozdziałów ogłoszonej strategii nosi nazwę "Czysta energia - czyste powietrze". Brzmi zachęcająco! Jak zrealizujemy tę piękną idee? Zgodnie z planem rządu program Czyste Powietrze zostanie rozbudowany o nowe możliwości. Jakie? Dowiesz się z dzisiejszego artykułu :).

Jak zmienić plan miejscowy – zmień niekorzystny zapis!

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jest jednym z najważniejszych dokumentów określających co możesz zbudować na działce. Plan miejscowy jest pozycją obowiązkową dla każdego inwestora. Jeśli planujesz budowę domu, plan miejscowy powie Ci np. jaka forma zabudowy ze względu na jej przeznaczenie i rodzaj działalności są przewidziane dla tego terenu. Dostaniesz informacje, czy w danym terenie planowane są inwestycje infrastrukturalne, czyli np. związane z budową dróg, co może być podstawą do wywłaszczenia oraz czy w bliskim sąsiedztwie nie ma terenów przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe. Postanowienia w MPZP nie zawsze są korzystne dla inwestora. Uchwalony plan miejscowy można zmienić. Niestety, nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać i nie zawsze gmina pozytywnie rozstrzygnie Twój wniosek. Jak zmienić plan miejscowy, aby był dla Ciebie korzystny? Czy to w ogóle możliwe?

Umowa dzierżawy – jak wygląda, na co zwrócić uwagę?

Umowa dzierżawy stanowi typ umowy najmu. Zgodnie art.693 z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny poprzez dzierżawę należy rozumieć umowę zgodnie z którą:

wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Niniejszy artykuł zawiera przykład umowy dzierżawy wraz z komentarzem autora, na co zwrócić uwagę, podczas podpisywania umowy.

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną – na co zwrócić uwagę?

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną z roku na rok zyskuje na popularności. Co ciekawe, nawet pomimo spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa, rynek fotowoltaiczny nadal dynamicznie się rozwija. Farmy fotowoltaiczne stają się coraz częstszym widokiem na niegdyś uprawianych gruntach rolnych słabszej klasy. Są zatem atrakcyjnym sposobem na dodatkowy dochód dla rolnika. Firmy fotowoltaiczne oferują naprawdę atrakcyjne stawki za instalacje słoneczne. Nieświadomy rolnik, zachęcony zyskiem, może nieświadomie zgodzić się na niekorzystne warunki umowy, ukryte w prawniczym żargonie, którego przeciętny Kowalski po prostu nie zrozumie. Jak tego uniknąć? Czy jest jakiś sposób, aby uniknąć pułapek w umowie dzierżawy?

Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę - ile możesz zarobić?

Fotowoltaika w Polsce ma się coraz lepiej. Coroczny raport Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) z czerwca 2020r. pokazał, że Polska znajduje się na 5. miejscu w Unii Europejskiej pod względem przyrostu nowych mocy PV. Wszystko wskazuje na to, że tendencja ta nie zmieni się w latach kolejnych. Prognozy pokazują nawet, że w 2021 roku, obroty na rynku fotowoltaiki wzrosną nawet o 25% i przekroczą 5 mld zł. Wspomniany raport wspomina również o prognozie specjalistów dotyczącej powstawania farm fotowoltaicznych w Polsce. Eksperci są zgodni, że na przełomie 2022 i 2023 roku udział farm PV zrówna się z udziałem mocy z mikroinstalacji. To świetna informacja! Rynek fotowoltaiczny może przyczynić się do przełomu, który rozpocznie tak długo wyczekiwaną transformację energetyczną. Nie dziwi zatem, że firmy branżowe, które nie mają swoich własnych gruntów, aktywnie poszukują ich na terenie kraju. Możliwość dzierżawy gruntu pod farmy fotowoltaiczne jest najlepszym rozwiązaniem zarówno dla inwestorów, jak i dla rolników. Dlaczego? To się po prostu opłaca. Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę – ile możesz zarobić? Czy opłaca się wydzierżawić swój grunt inwestorom?

Budowa farmy fotowoltaicznej, czyli sposób na Twoją działkę rolną?

Budowa farmy fotowoltaicznej na działce rolnej jest coraz popularniejszą alternatywą dla rolników i może przynieść duże korzyści finansowe. Coraz więcej firm z branży poszukuje odpowiednich gruntów i zastanawia się nad sfinalizowaniem takiej inwestycji. Powstawanie farmy fotowoltaicznej wiąże się jednak z koniecznością spełnienia różnych wymogów formalnych oraz zdobyciem wielu pozwoleń. Sama procedura może okazać się czasochłonna. Czy gra jest warta świeczki? Czy budowa farmy fotowoltaicznej na działce rolnej jest opłacalna? Czy każda działka rolna nadaje się pod farmę? Niniejszy artykuł rozpoczyna serię wpisów stworzoną specjalnie na blog OnGeo.pl dotyczących farm fotowoltaicznych. Zapraszamy do lektury 😊!

Mała retencja wody jako dobra praktyka adaptacji do zmian klimatu

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych ziemi. Jej niedobór może znacząco wpłynąć na ograniczenie produkcji żywności i rozwoju rolnictwa. Działania podejmowane przez rolników na przestrzeni lat, mające za zadanie przystosowanie gruntów pod uprawy rolne, jak: niwelowanie błotnistych obniżeń terenu, zasypywanie oczek wodnych, likwidowanie torfowisk, czy osuszanie terenów podmokłych sprawiły, że wody na potrzeby rolnicze jest coraz mniej. Paradoksalnie coś czego próbowali pozbyć się nasi dziadkowie, dzisiaj jest cennym zasobem na wagę złota. Konieczność zatrzymywania wody, retencja wody w zbiornikach wodnych powinna stać się zadaniem priorytetowym. Co robić, żeby zatrzymać wodę? Czym jest retencja wody, a czym mała retencja wody?

Jakie są źródła informacji o nieruchomościach?

Podstawowe źródła informacji o nieruchomościach dzielą się na dwie podstawowe kategorie – obligatoryjne (prawne) i fakultatywne. Lista dokumentów potrzebnych do wyceny nieruchomości jest długa, ale ostateczny wybór źródeł uzależniony jest od przedmiotu i celu wyceny danej nieruchomości.

Jak wycenić mieszkanie samodzielnie? Zrób to sam!

Kupno mieszkania wiąże się ze sporym wydatkiem. W zależności od tego, czy panujesz kupić, czy sprzedać mieszkanie, wycena ma dla Ciebie inne znaczenie. Ustalenie ostatecznej wartości mieszkania musi być korzystne dla obu stron transakcji. Wycena nieruchomości to nie takie proste zadanie. Jak się za to zabrać? Jak wycenić mieszkanie samodzielnie? Czy zawsze będziesz potrzebować profesjonalisty? Niniejszy artykuł jest kolejnym z serii: jak samodzielnie oszacować wartość nieruchomości.

Melioracje – czyli osuszanie i nawadnianie gleb

Melioracje są trwałym polepszeniem rolniczych zdolności produkcyjnych gleb. Ze względu na zmienny stan wilgotności gleby w warunkach klimatycznych Polski, stosuje odwadnianie, czyli osuszanie i nawadnianie gleb. Zabiegi te mają zapewnić rolnikowi optymalne warunki do wzrostu roślinności na polach uprawnych. Z niniejszego artykułu dowiesz się, czym jest osuszanie i nawadnianie gleb.

Jak wycenić dom samodzielnie? Zrób to sam!

Ustalenie ceny nieruchomości nie jest takie proste. Czynników, które mają wpływ na wartość domu jest naprawdę dużo, a sektor nieruchomości podlega trendom i modom. Przy wycenie domu należy wziąć pod uwagę zarówno lokalizację, jak i stan techniczny budynku, rok budowy i wyposażenie. Wartość domu w pobliżu dużego miasta, będzie większa, niż tego położonego w małej miejscowości bez dostępu do komunikacji publicznej. Jak zatem najlepiej oszacować wartość nieruchomości? Czy do tego celu zawsze będziesz potrzebował pomocy profesjonalisty? Jak wycenić dom samodzielnie? Niniejszy artykuł jest kolejnym z serii: jak samodzielnie oszacować wartość nieruchomości

Dom energooszczędny - planowanie budowy

Dom energooszczędny jest nowoczesnym rozwiązaniem, które wychodzi naprzeciw wymaganiom dzisiejszych czasów. Korzystanie z energii odnawialnej pochodzącej ze słońca, staje się nie tylko coraz popularniejsze, ale wręcz modne. Świadomość Polaków jest coraz większa, a chęć poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych już nie budzi takiego sprzeciwu jak w 2010r., kiedy weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dom energooszczędny ma do spełnienia wiele zadań, więc wymaga podejmowania przemyślanych decyzji na każdym etapie budowy. Planowanie budowy takiego domu rozpoczyna się jeszcze przed wylaniem fundamentów. Dom energooszczędny powinien być odpowiednio zlokalizowany, więc sam wybór działki jest bardzo istotny.

Dzisiejszy artykuł odpowie na pytania: czym jest dom energooszczędny i jak wybrać działkę pod budowę takiego domu.

Dopłaty do zakupu mieszkania - planowany program wsparcia

Rynek mieszkaniowy w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Cena mieszkań w Polsce jest bardzo wysoka, a banki stawiają coraz większe wymagania wobec kredytobiorców. Popularyzacja trendu mieszkania w wynajmowanym lokum nie zawsze jest atrakcyjna. Cena wynajmu mieszkania może być barierą nie do pokonania. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że blisko połowa Polaków w wieku 25 – 34 lat nadal mieszka z rodzicami1. To niepokojące zjawisko, które negatywnie wpływa na wzajemne stosunki między pokoleniami w rodzinie spowodowało, że rząd planuje wprowadzić system wsparcia dla młodych małżeństw, których nie stać na wkład własny do kredytu hipotecznego. Na czym miałyby polegać dopłaty do zakupu mieszkania?

1Jakub Sawulski, Pokolenie `89, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, 2019, ISBN 978-83-66232-28-0

Rodzaje nieruchomości – jak dzielimy nieruchomość?

Nieruchomości to części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności oraz budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Taka definicja nieruchomości znajduje się w art. 46 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2020.0.1740). Zgodnie z powyższą definicją wyróżnia się rodzaje nieruchomości. W niniejszym artykule przybliżymy podział nieruchomości.

Czym jest nieruchomość rolna?

Obok nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych kodeks cywilny wyróżnia dodatkowy rodzaj nieruchomości – nieruchomość rolną. Moda na budowę domów jednorodzinnych na obszarach okołomiejskich, spowodowała wzrost zainteresowania nieruchomościami rolnymi w celu ewentualnego przekształcenia ich na działki budowlane. W dzisiejszym artykule opiszemy, czym jest nieruchomość rolna, czym różni się od nieruchomości gruntowych oraz jak sprawdzić, czy dana nieruchomość jest działką budowlaną, czy nieruchomością rolną.

Co to są melioracje?

Na obszarze Polski mamy tylko 44% gleb, które nie wymagają melioracji. Są to gleby o optymalnym uwilgotnieniu lub takie, których stosunki wodne zostały już uregulowane. Niestety statystyki wskazują, że aż 20% gleb w naszym kraju jest nadmiernie uwilgotniona, a 36% to gleby okresowo suche lub suche. Taka sytuacja świadczy o tym, że melioracje odwadniająco-nawadniające w Polsce są zabiegiem koniecznym. Statystyki statystykami, ale co to są melioracje? Jak się dzielą?  Jakie są korzyści z dobrze wykonanych melioracji?

Działka ze spadkiem terenu. Jakie są możliwości wykorzystania działki?

Działka ze spadkiem terenu niekoniecznie musi być wadą. W porównaniu z działkami na płaskim terenie, są tańsze i dają dobre warunki dla do niebanalnego zagospodarowania. Domy na stoku są świetną alternatywą dla osób chcących zbudować funkcjonalną piwnice lub garaż podziemny. W dzisiejszym artykule podpowiemy jakie są możliwości wykorzystania działki ze spadkiem terenu.

Strona postępowania w procedurze o wydanie pozwolenia na budowę

Interesy inwestora i właścicieli nieruchomości, na których planowane są przedsięwzięcia, mogą być sprzeczne. Inwestycje powstające w bliskim sąsiedztwie mogą prowadzić do poważnych konfliktów, które nierzadko rozwiązywane są w sądzie. Jednak oczekiwania, życzenia i skargi właścicieli nieruchomości nie są wystarczające, aby uniemożliwić lub zablokować inwestycje. Warunkiem skutecznego działania w takiej sprawie jest przekonanie organu właściwego, że w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, czy decyzji środowiskowych uwarunkowaniach posiada się status strony. W dzisiejszym artykule zajmiemy się stroną postępowania. Kim jest strona postępowania, jakie ma przywileje oraz jaki ma wpływ na przebieg toczącej się sprawy?

Jak wycenić działkę budowlaną? Zrób to sam!

Czy ta nieruchomość jest warta swojej ceny? To zazwyczaj pierwsze pytanie, które przychodzi do głowy potencjalnym nabywcom nieruchomości. Pytanie to zadają sobie zarówno osoby chcące kupić mieszkanie, dom, nieruchomość rolną, czy działkę budowlaną. Cena nieruchomości zależy nie tylko od jej powierzchni, ale przede wszystkim od lokalizacji, czy walorów estetycznych. W przypadku działki budowlanej ma znaczenie również uzbrojenie, czy sąsiedztwo. Profesjonalna wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego to koszt około 1000zł. Niniejszy artykuł rozpoczyna serię wpisów dotyczących samodzielnego wyceniana nieruchomości. Dzisiaj zastanowimy się, jak wycenić działkę budowlaną.

Ukryte wady działki budowlanej - jak sprawdzić?

Czym kierujemy się przy wyborze idealnej działki budowlanej? Niewątpliwie pierwszą myślą, jaka przychodzi do głowy jest cena. Jeśli cena działki jest atrakcyjna, zainteresowanie potencjalnych kupujących będzie większe. Kolejnym ważnym aspektem będzie jej otoczenie, dostęp do terenów rekreacyjnych, czy nawet wielkość działki. Warto jednak przyglądnąć się nieruchomości pod kątem jej ewentualnych niedoskonałości w celu uniknięcia rozczarowania. Czym są wady działki budowlanej? Na jakie wady należy zwrócić szczególną uwagę? Jak można je sprawdzić?

Przebudowa, a rozbudowa domu - formalności

Mieszkając w starym domu, wiele osób decyduje się na jego rozbudowę lub przebudowę. Takie działania mogą wiązać się z pewnymi formalnościami. Czasami okazuje się, że wykonane działania będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Dzisiejszy artykuł odpowie na pytanie, czym różni się przebudowa, a rozbudowa domu. Na które z tych przedsięwzięć potrzebujesz pozwolenia, a kiedy wystarczy samo zgłoszenie?

Strefa ochronna cmentarza a budowa domu - sprawdź, czy możesz wybudować dom!

Znalazłeś tanią działkę budowlaną, która według Ciebie idealnie nadaje się pod budowę wymarzonego domu. Niestety, otrzymałeś odmowę wydania warunków zabudowy. W uzasadnieniu dostałeś informację, że Twoja działka znajduje się w strefie ochronnej cmentarza. Czy strefa ochronna cmentarza ogranicza możliwości inwestycyjne działki? Czy mogę wybudować dom w strefie ochronnej cmentarza?

Kiedy potrzebne są badania geotechniczne gruntu?

Budowa domu jednorodzinnego z roku na rok jest coraz bardziej skomplikowana. Zazwyczaj okazuje się, że zanim zaczniesz kopać fundamenty pod dom, będziesz musiał stać w długiej kolejce w urzędzie, aby załatwić kolejne pozwolenia. Dzisiejszy artykuł odnosi się do jednego z nich. Zastanowimy się - czy na potrzeby budowania domu jednorodzinnego potrzebujesz badania geotechnicznego gruntu? Kiedy wymagana jest opinia geotechniczna?

Jak obniżyć poziom wód gruntowych na działce?

Budowa domu na działce o wysokim poziomie wód gruntowych jest możliwa, lecz często wymaga dużych nakładów finansowych. Budynek taki powinien być dobrze zabezpieczony przed szkodliwym działaniem wód gruntowych i wilgocią, a jego fundamenty i mury powinny być dodatkowo chronione izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio zaplanować sposób odwodnienia działki jeszcze na etapie przygotowania do budowy domu lub najlepiej, zastanowić się dobrze przed zakupem działki, czy inwestycja ta, jest opłacalna. No dobrze, ale jak obniżyć poziom wód gruntowych na swojej działce, jeśli już ją zakupiłeś?

Wysoki poziom wód gruntowych, a budowa domu

W teorii budowa domu jednorodzinnego jest możliwa w każdych warunkach. Wysoki poziom wód gruntowych może jednak spowodować, że Twoja inwestycja będzie bardzo kosztowna. Próba obniżenia poziomu wód gruntowych może również negatywnie wpłynąć na budynki stojące na sąsiednich działkach. No dobrze, na działce o wysokim poziomie wód gruntowych lepiej nie stawiać domu. Co to właściwie znaczy wysoki poziom wód gruntowych?

Jak sprawdzić poziom wód gruntowych na działce?

Znalazłeś tanią działkę pod budowę wymarzonego domu. Poprzedni właściciel działki był szczerze zadowolony, że się jej pozbywa. W czym tkwił haczyk? Po próbie wykopania fundamentów okazało się, że cały wykop momentalnie zapełnił się wodą. Co teraz? Zanim zaczniesz zastanawiać się, czy nie warto by zacząć tam uprawiać ryż, zastanówmy się, czy na działce o wysokim poziomie wód gruntowych można budować dom? Jak sprawdzić poziom wód gruntowych?

Projekt budowlany a projekt wykonawczy - czym się różnią?

Zanim rozpoczniesz budowę wymarzonego domu, musisz zgromadzić niezbędną dokumentację projektową. Dokumentacja ta określi wszystkie szczegóły robót budowlanych. Pierwszym dokumentem, który wizualizuje powstałą inwestycję, jest projekt budowlany. Projekt budowlany jest obowiązkowy i stanowi podstawę starania się o pozwolenie na budowę. W niniejszym artykule podejmiemy temat: projekt budowlany a projekt wykonawczy - czym się różnią?

Jakie są obowiązki inspektora nadzoru budowlanego?

Inwestor nadzoru budowanego jest ważną postacią w procesie budowy. Jest osobą sprawującą nadzór przeprowadzanych prac budowlanych oraz odpowiada za jakość materiałów budowlanych. Inspektor nadzoru budowlanego sprawdza również, czy na budowie przestrzega się przepisów BHP.  Za co odpowiedzialny jest inspektor nadzoru budowlanego? Jakie są jego prawa i obowiązki?

Na czym polega kontrola nadzoru budowlanego?

Dostałeś informację, że nadzór budowlany chce skontrolować Twoją inwestycję? W Twojej głowie od razu pojawiają się czarne scenariusze – a jeśli wstrzymają budowę i nałożą kary? Czy mają do tego prawo? Na czym polega kontrola nadzoru budowlanego? Jak możesz się bronić przed sankcjami i na czyj wniosek pojawia się nadzór budowlany na budowie?

Budowa domu w 2021r. Nowe warunki techniczne w budownictwie

Budowa domu w 2021r może stanowić prawdziwe wyzwanie dla inwestora. Zmiany w planie budowlanym spowodują też zmianę projektów domów pod nowe wytyczne i odczuwalnie wpłyną na ostateczną cenę budowy wymarzonego domu. Jeśli planujesz budowę domu w 2021r, zapoznaj się ze zmianami w warunkach technicznych w budownictwie.

Jak podnieść wartość działki budowlanej?

Posiadasz działkę na sprzedaż i zastanawiasz się, czy jest sposób na podniesienie jej wartości rynkowej? Wartość działki budowlanej zależna jest od wielu czynników, a na większość z nich mamy realny wpływ. Jak przygotować działkę do sprzedaży tak, aby sporo na niej zarobić? Jak możesz podnieść jej wartość?

Jak podnieść wartość mieszkania?

Jeśli chcesz sprzedać mieszkanie i jeszcze na tym zarobić, zastanów się wcześniej, jak możesz podnieść jego wartość. Czasami niewielkim nakładem pracy, możesz sprawić, że mieszkanie zyska nowe oblicze. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, jak podnieść wartość mieszkania.

Co wpływa na wartość nieruchomości mieszkalnych?

Nieruchomości mieszkalne są specyficznymi dobrami. Mogą stanowić zarówno źródło dochodów, być przedmiotem inwestowania, ale przede wszystkim są wykorzystywane przez właścicieli na nich własny użytek. Czy jest zatem możliwość precyzyjnego określenia wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej? Myślę, że nie. Proces szacowania nieruchomości pozwala na określenie najbardziej prawdopodobnej ceny, jaką w danym momencie możemy uzyskać za zbycie nieruchomości. Wartość nieruchomości mieszkalnej jest zmienna w czasie. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, co wpływa na wartość nieruchomości mieszkalnych?

Czynniki wpływające na wartość nieruchomości rolnych

Proces wyceny nieruchomości jest złożony i wymaga analizy szeregu czynników, które potencjalnie mogą wpłynąć na jej ostateczną wartość rynkową. W przypadku nieruchomości gruntowych, wartość nieruchomości rolnych jest uzależniona od przydatności rolniczej gruntu, położenia nieruchomości, stanu technicznego budynków gospodarczych, w przypadku nieruchomości zabudowanych, jakości gleby, czy stosunków wodnych.

Czym jest operat szacunkowy nieruchomości?

Operat szacunkowy to dokument sporządzany przez uprawionego rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy jest nazywany szczególną formą wyceny, ponieważ stanowi dokument urzędowy, co odróżnia go od nieformalnych opinii o wartości nieruchomości. W dzisiejszym artykule omówimy sobie jak wygląda operat szacunkowy, do czego jest potrzebny i jakie są koszty sporządzenia operatu szacunkowego.

Jak wygląda operat szacunkowy?

Ustalając cenę sprzedaży bądź kupna nieruchomości powinniśmy zlecić sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości. Operat nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy, który posiada uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Jak wygląda operat szacunkowy?

Czym jest wycena nieruchomości?

Prosta definicja wyceny nieruchomości to postępowanie, którego celem jest określenie wartości nieruchomości. Jednak, czy wycena nieruchomości to wyłącznie ustalenie jej ceny rynkowej? Czy każdy może dowolnie dokonać wyceny swojej nieruchomości? Czy taki dokument będzie miał moc urzędową? Jeśli nie, to kto właściwie zajmuje się tym tematem? W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jak oszacować wartość nieruchomości.

Budowa domu w parku narodowym lub rezerwacie przyrody

Działka na terenie objętym ochroną przyrody może być problematyczna ze względu na ograniczenia formalnoprawne. Może okazać się, że wybudowanie domu na takim terenie może być trudne lub wręcz niemożliwe. Ograniczenia, o których mowa zależą od formy ochrony przyrody na jakiej położona jest działka. W dzisiejszym artykule podjęty zostanie temat, czy możliwa jest budowa domu w parku narodowym lub rezerwacie przyrody.

Czy można wybudować dom w otulinie parku narodowego?

Przy wyborze idealnego miejsca pod budowę domu, brane są pod uwagę walory estetyczne. Działka w bliskim otoczeniu natury, niedaleko lasu, czy jeziora, może być atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów. Na rynku pojawiają się oferty działek w otulinie parku narodowego, które potencjalnie spełniałyby wymienione oczekiwania. Powstaje jednak pytanie, czy można wybudować dom w otulinie parku narodowego?

Rozgraniczenie nieruchomości - procedura ustalenia granic działki

Granica działki między sąsiadami może być sporna, a brak konkretnego wyznaczenia granic może wywoływać konflikt. Procedura ustalenia przebiegu granic między dwoma nieruchomościami nazywana jest rozgraniczeniem nieruchomości. Do zadań związanych z rozgraniczeniem zaliczamy określenie położenia punktów granicznych, ich stabilizację w terenie oraz wniesienie na mapę.

Czy mogę wybudować dom na obszarze Natura 2000?

Ucieczka od wielkich miast, życie w zgodzie z naturą są coraz popularniejszym tematem nawet wśród deweloperów. Utrzymująca się tendencja inwestycji w bliskim otoczeniu lasów, z dala od hałasów i smogu tłocznego miasta, powoduje, że coraz więcej młodych ludzi decyduje się na budowę na terenach bardziej przyjaznych środowisku. Kuszącą propozycją jest dom na obszarze Natura 2000. Czym jest obszar Natura 2000? Jakie są możliwe ograniczenia na tym obszarze? Czy można wybudować dom na obszarze Natura 2000?

Czy można wybudować dom w parku krajobrazowym?

Jednym z ważnych kryteriów podczas kupna działki, na której ma powstać wymarzony dom, są walory widokowo-estetyczne. Utrzymująca się tendencja inwestycji w bliskim otoczeniu lasów, z dala od hałasów tłocznego miasta, powoduje, że coraz więcej młodych ludzi decyduje się na budowę w środowisku wiejskim. Kuszącą opcją jest zakup działki pod budowę domu na terenie objętym ochroną przyrody. W dzisiejszym artykule, odpowiemy sobie na pytanie, czy można wybudować dom w parku krajobrazowym?

Czym jest kataster nieruchomości?

Kataster nieruchomości jest jednolitym dla całego kraju, systematycznie aktualizowanym zbiorem informacji o gruncie, budynkach, lokalach oraz ich właścicielach. Jest ogólnopolskim rejestrem, który zawiera dane liczbowe i opisowe o wyżej wymienionych nieruchomościach, które są wymagane przy dokonywaniu wpisu do księgi wieczystej. Taką ewidencje zakłada się i prowadzi w systemie informatycznym. Jego podstawę stanowi komputerowa baza danych. W świetle prawa kataster nieruchomości jest tożsamy z pojęciem Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB).

Czy można wybudować dom na obszarze chronionego krajobrazu?

Kupiłeś piękną rekreacyjną działkę na wsi, która miała być idealnym miejscem wypoczynku dla Ciebie i Twojej rodziny. Myślałeś o wybudowaniu na niej sezonowego domku, ale okazało się, że działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu. Co teraz? Czy to może mieć jakiś wpływ na realizację inwestycji? Czy można wybudować dom na obszarze chronionego krajobrazu? 

Jak oszacować wartość nieruchomości - metodologia wyceny

Wycena nieruchomości jest procesem, który pozwala właściwie określić wartość nieruchomości przy pomocy określonych podejść. Osobą, którą zajmuje się wyceną nieruchomości jest rzeczoznawca majątkowy. To on uwzględniając: cel wyceny, rodzaj, położenie, przeznaczenie w planie miejscowym, czy choćby stan wyposażenia dobiera odpowiedni sposób wyceny nieruchomości. Metodyka wyceny wyróżnia cztery podejścia, które to dzielą się kolejno na metody i techniki wyceny. Jak oszacować wartość nieruchomości? Czym różnią się od siebie poszczególne podejścia, metody i techniki wyceny?

Scalenie gruntów rolnych- na czym to polega?

Scalenie gruntów staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem szczególnie na południu Polski. Proces zapewnia  jak najlepsze warunki do gospodarowania ziemią w rolnictwie i leśnictwie oraz określa nowe granice działek, zmniejszając ich ilość i odległość od siedliska. Na czym jednak polega scalenie gruntów? Jakie realne korzyści ze sobą scalenie gruntów? Czy ten proces jest bardzo skomplikowany?

Sprawdź, jaka jest bezpieczna odległość od linii energetycznych

Wymagania odległościowe stosowane dla sieci elektroenergetycznych od obiektów budowlanych, w tym budynków określają Polskie Normy oraz przepisy techniczno- kwietnia budowlane. Zgodnie ze zmianą z 7 kwietnia 2009r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr75 poz.690) budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych. Jaka jest, więc bezpieczna odległość od linii energetycznych? Czym jest pas ochronny i strefa ochronna linii energetycznych? W jakiej odległości od linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia możemy wybudować swój dom? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Czy można wybudować dom na działce siedliskowej?

Szukając odpowiedniej działki pod budowę domu, możesz spotkać się z pojęciem tak zwanej działki siedliskowej. Działki te niewątpliwie kuszą bardzo atrakcyjną ceną i możliwością budowy domu bez konieczności jej odrolnienia. Pytanie tylko, czy można wybudować dom na działce siedliskowej? Warto przyjrzeć się przepisom prawa i odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Czy można wybudować dom na działce rekreacyjnej?

Utrzymujący się trend posiadania domku letniskowego w miejscach atrakcyjnych turystycznie zwiększa zainteresowanie na zakup działek rekreacyjnych. Ceny tych działek są niewątpliwie znacznie niższe, niż ceny działek budowlanych. Co właściwie można zbudować na działce rekreacyjnej? Czy można wybudować dom na działce rekreacyjnej?

Usytuowanie budynków i innych obiektów na działce

Ustalając lokalizacje na działce, musisz wziąć pod uwagę szereg przepisów wskazujących na to, jak lokalizować budynek i obiekty budowlane. Istotną kwestią jest zarówno odległość od granicy działki, drogi, lasu czy innych obiektów i urządzeń. Sprawdźmy, jakie przepisy określają usytuowanie budynków i innych obiektów na działce i gdzie je znaleźć. Co na temat usytuowania budynków mówią warunki techniczne?

Jak sprawdzić księgę wieczystą?

Podstawowym źródłem informacji o każdej nieruchomości jest księga wieczysta. Zapoznanie się z księgą wieczystą jest czynnością absolutnie konieczną przed przystąpieniem do zakupu nieruchomości. Dzięki sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości, możesz dowiedzieć się, czy Twoja wymarzona nieruchomość nie jest obciążona hipoteką lub, czy nie ma służebności drogowej. Posiadając tę wiedzę, możesz uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i konfliktów z przyszłym sąsiadem. Tylko jak sprawdzić księgę wieczystą? Czy taka usługa jest płatna? Czy, aby zajrzeć do księgi musisz jechać do urzędu? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w niniejszym artykule.

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego jest jednym z elementów składających się na wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego pozwala ustalić strony postępowania w sprawie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. W dniu 19 września 2020r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. Zmiana ta wprowadza istotną zmianę w definicji „obszaru oddziaływania obiektu”. Zdaniem ustawodawcy przyczyni się ona do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego. Co wnosi zmiana definicji? Jaki wpływ ma na ustalenie kręgu stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę? Jakie skutki niesie ze sobą zmiana definicji?

Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Księgi wieczyste prowadzone są przez wydziały wieczystoksięgowe Sądów Rejonowych. Od kwietnia 2010 roku masz możliwość sprawdzenia księgi wieczystej online w wersji elektronicznej za pomocą systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. Zasadę zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym. W systemie informatycznym każda księga posiada swój niepowtarzalny numer księgi wieczystej. Teoretycznie wszystko jasne. Pozostaje tylko pytanie, jak znaleźć numer księgi wieczystej? Z czego składa się numer księgi wieczystej?

Księgi wieczyste za darmo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Księgi wieczyste stanowią kluczowy dokument dla każdej nieruchomości. Określają jej stan prawny oraz pozwalają na dogodne dysponowanie nieruchomościami przez właściciela. Księgi wieczyste za darmo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości są rejestrem publicznym, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dostęp do nich jest jawny, bezpłatny i publiczny. Oznacza to, że każdy ma prawo zapoznać się z ich treścią w ramach systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW). Czym jest system EKW gov? W jaki sposób za pomocą tego systemu możemy zapoznać się z treścią księgi wieczystej? Jakie dane będą potrzebne do jej odszukania? Zapraszam do lektury niniejszego artykułu.

Jak czytać księgi wieczyste?

Temat ksiąg wieczystych jest nieodłączną częścią rozmowy o sprzedaży bądź nabyciu nieruchomości. Księga wieczysta daje obraz jej stanu prawnego, co czyni ją jednym z najważniejszych dokumentów odnoszących się bezpośrednio do nieruchomości. Dzięki niej unikniesz zakupu nieruchomości obciążonej hipoteką, czy niepotrzebnych kłótni z sąsiadem wynikającej z ustalonej wcześniej służebności gruntowej. Obawa przed językiem urzędowym i skomplikowanym żargonem prawniczym jest jednak przeszkodą, która może prowadzić do odwlekania w czasie decyzji o zaznajomieniu się z księgą wieczystą. Myślenie to jest uzasadnione, dlatego, aby uniknąć takich sytuacji, przygotowaliśmy poradnik, dzięki któremu dowiesz się, jak czytać księgi wieczyste, na co zwrócić szczególną uwagę oraz czego dowiesz się z poszczególnych działów? Zapraszam do lektury.

Adaptacja projektu budowlanego – jak dostosować projekt do działki

Korzystanie z gotowego projektu domu jest szybkim i ekonomicznym rozwiązaniem. Nie zawsze jednak nasz wymarzony projekt spełnia wymagania przepisów urbanistycznych. Zgodnie z prawem, każdy gotowy projekt budowlany musi przejść adaptacje. Adaptacja projektu budowlanego ma za zadanie przystosować projekt do uwarunkowań działki, na której ma stanąć Twoja nieruchomość. Oznacza to, że musisz dostosować projekt do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do stref obciążeń konstrukcyjnych. Jak dokonać adaptacji projektu budowlanego? Jakich zmian możesz dokonać w gotowym projekcie domu? Kto może dokonać adaptacji? I w końcu, ile to wszystko może kosztować? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Jak starać się o podłączenie światłowodu?

Rok 2020 zmienił pojęcie pracy znacznej liczby branż w Polsce. Praca zdalna stała się nie tylko możliwością, ale wręcz koniecznością. Już dzisiaj dużo mówi się o tendencji do przechodzenia na stałe na hybrydowy czas pracy. Rozwiązania te powodują konieczność wdrożenia nowoczesnej technologii tj. szybkiego łącza. Jak starać się o podłączenie światłowodu? Czy potrzebujesz pozwolenia na budowę przyłącza światłowodu? Dowiedz się więcej z niniejszego artykułu.

Czym jest wydajność paneli fotowoltaicznych?

Wiele mówi się dzisiaj o możliwościach wykorzystywania energii ze słońca. Rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w Polsce wiąże się niewątpliwie z większą świadomością Polaków w sprawie ochrony środowiska naturalnego. Odnawialne źródła energii mogą również korzystanie wpłynąć na Twój portfel. Jedną z kluczowych kwestii związanych z tym rozwiązaniem jest wydajność paneli fotowoltaicznych. Ile prądu tak naprawdę mogą wyprodukować takie panele? Czy wydajność różni się znacząco w wypadku różnych producentów paneli? Co może wpłynąć na wydajność paneli fotowoltaicznych? I w końcu, – jakie panele mają obecnie najlepszą wydajność w Polsce? W tym artykule omówimy, czym jest moc nominalna paneli fotowoltaicznych, ich sprawność oraz odpowiemy sobie na powyższe pytania.

Klasyfikacja środków trwałych - podział nieruchomości

Pojęcie środków trwałych stanowi nieodłączną część większości firm. Na środki trwałe składa się majątek podmiotów gospodarczych stanowiące własność lub współwłasność podatnika. Wynika z tego, iż środkami trwałymi są: nieruchomości, urządzenia i środki transportu oraz inwentarz w przypadku gospodarstw rolnych. W momencie, gdy składnik majątku zostanie uznany przez przedsiębiorcę, jako środek trwały, należy odpowiednio go zakwalifikować. Do tego celu służy Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT). Jak wybrać odpowiednią klasyfikację środków trwałych? Czym się sugerować? Czym w ogóle jest KŚT? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Jak zablokować budowę sąsiada - budowa na sąsiedniej działce

Dlaczego sąsiedzi nie godzą się na budowę na sąsiedniej działce? Powody bywają różne. Jednym z nich może być na przykład zbyt mała odległość budynku od granicy działki. Takie utrudnienie może powodować utrudnienie dojazdu na posesje lub ingerowanie w prywatność sąsiada, który swoją działkę zagospodarował według swoich potrzeb. Kolejnym powodem może być ograniczenie dopływu światła słonecznego na sąsiednią działkę i przesłanianie obiektu sąsiedniego w określonych porach dnia. Zdarza się również, że sąsiad wnosi o wstrzymanie budowy z czystej złośliwości, wyłącznie po to, aby spowolnić proces budowy domu. Kiedy sąsiad może wstrzymać budowę naszej inwestycji? Czy sąsiad musi argumentować swój brak zgody na budowę? Czy każdy wniosek sąsiada o zablokowanie budowy może zostać rozpatrzony pozytywnie? Jak zablokować budowę sąsiada?

Budowa przy granicy działki - o czym należy pamiętać?

Budowa budynku mieszkalnego, czy gospodarczego usytuowana blisko granicy działki może prowadzić do konfliktów między sąsiadami. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budowa przy granicy działki jest możliwa wyłącznie w kilku szczególnych przypadkach. Jeśli przepisy nie pozwalają na budowę przy granicy działki, nie ma możliwości zrealizowania inwestycji nawet, gdy masz zgodę sąsiada. Sprawdź, kiedy może być zrealizowana budowa przy granicy działki. O czym należy pamiętać lokalizując taki budynek? Czy wspomniane przepisy prawa odnoszą się wyłącznie do działki budowlanej? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedz w niniejszym artykule.

Budowa przyłączy na zgłoszenie, czy bez

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005r. nie ma konieczności starania się o pozwolenie na budowę przyłączy. Zapis ten dotyczy zarówno przyłączy związanych z obiektem budowlanym oraz przyłączy prowadzących do niezabudowanych działek. Budowa przyłączy może być realizowana nawet bez dokonania zgłoszenia. Z niniejszego artykułu dowiesz się, czy konieczne jest zgłaszanie budowy przyłączy oraz jakie dokumenty będą potrzebne w czasie realizacji Twojej inwestycji.

Postępowanie naprawcze - co dalej z budową?

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. zwaną Prawem budowalnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) postępowanie naprawcze znajduje zastosowanie do robót budowalnych, które istotnie odbiegają od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę. Celem postępowania naprawczego jest doprowadzenie wykonywanych prac do stanu zgodnego z prawem. Postępowanie naprawcze w nadzorze budowlanym może być wdrożone wówczas, gdy prowadzisz roboty budowlane pomimo odmowy pozwolenia na użytkowanie albo realizujesz budowę niezgodnie z projektem budowalnym. Niniejszy artykuł odpowie na pytanie gdzie uzyskać pomoc, kiedy odstąpienie od projektu budowlanego ma charakter istotny oraz co zrobić, jeśli nadzór budowlany rozpocznie postępowanie naprawcze.

Przyłącze gazowe - jak wypełnić wniosek?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, przyłącze gazowe (Dz.U.2010 nr 133 poz.891) jest odcinkiem sieci prowadzącym od gazociągu zasilającego do armatury odcinającej, który służy do przyłączenia do sieci gazowej instalacji i urządzeń podmiotu przyłączanego.

Przyłącze wodno-kanalizacyjne - jak złożyć wniosek?

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieku (Dz. U. z2017r., poz. 328) przyłącze kanalizacyjne to przewód łączący wewnętrzną instalacje kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej. Ta sama ustawa definiuje pojęcie przyłącza wodociągowego, jako przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy na całej swojej długości. Budowa przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę. Co to znaczy? Oznacza to, że aby podłączyć nieruchomość do sieci, należy złożyć odpowiednią dokumentacje i dołączyć ją do zgłoszenia inwestycji. Jak i gdzie złożyć wniosek o przyłącze wodno-kanalizacyjne? Jakich dokumentów potrzebujemy do zgłoszenia? Ile może kosztować taka inwestycja? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule. 

Przyłącze elektroenergetyczne – Jak złożyć wniosek?

W myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, dotyczących warunków technicznych przełączania do sieci (Dz.U.2020.833), przyłącze elektroenergetyczne to:

odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Wykonanie takiego przyłącza jest niezbędne, jeśli chcemy, aby nasza nieruchomość miała bezpośredni dostęp do energii elektrycznej. Bez przyłączenia do sieci, budowa domu będzie utrudniona lub wręcz niemożliwa. W niniejszym artykule podpowiemy, co należy zrobić, aby wykonać przyłącze elektroenergetyczne. Postaramy się krok po kroku wyjaśnić, jakie dokumenty należy przygotować oraz jak wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. 

Wybór miejsca pod montaż paneli fotowoltaicznych, jak się przygotować

Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych, należy zwrócić uwagę na wiele elementów, od których w przyszłości będzie zależało czy wykonana instalacja jest wystarczająco wydajna, a co za tym idzie -  opłacalna. Warto więc na etapie podejmowania decyzji, zapoznać się szczegółowo z tym tematem, by później w kompetentny sposób, przy pomocy specjalistycznej firmy, zrealizować inwestycję, która będzie służyć długie lata. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jak przygotować się do wyboru miejsca pod montaż paneli fotowoltaicznych.

Analiza zacienienia, przesłaniania, nasłonecznienia

Kupując działkę pod inwestycje, bierze się pod uwagę między innymi plan zagospodarowania, układ zagrodowy, czy dostęp do drogi publicznej. Podczas tych analiz zapominamy często o istotnej kwestii, jaką jest, analiza zacienienia, analiza nasłonecznienia, czy analiza przesłaniania budynku. W Polsce kwestia dostępu do światła dziennego jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Co to w praktyce oznacza? Po co wykonuje się analizę nasłonecznienia, analizę zacienienia oraz analizę przesłaniania. Do czego może się przydać? Na te i inne pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Liczba godzin słonecznych w Polsce usłonecznienie

Polska, w porównaniu z krajami śródziemnomorskimi ma mniejszy potencjał energii słonecznej, który można wykorzystać na potrzeby energii odnawialnej. Czy to oznacza, że nie warto inwestować w panele fotowoltaiczne? Absolutnie nie! Warunki klimatyczne w naszym kraju uznawane są za wystarczające dla optymalnego wykorzystania energii słonecznej. Wbrew pozorom to właśnie upały i długo utrzymująca się słoneczna i bezwietrzna pogoda źle wpływają na produkcje energii elektrycznej przy pomocy ogniw fotowoltaicznych. Takie warunki wpływają na przegrzewanie ogniw i spadku wydajności urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznych. Liczba godzin słonecznych w Polsce usłonecznienie w okresie od kwietnia do września daje aż 77% promieniowania rocznego. Ponadto przyjmuje się, że roczna średnia wartość nasłonecznienia dla Polski to około 1600 godzin, co stanowi przeciętnie 30-40% długości dnia. To naprawdę świetny wynik! W praktyce różnice nasłonecznienia wynikające z położenia na terenie kraju są bardzo niewielkie. Ten artykuł pomoże poznać potencjał solarny w naszym kraju. Postaramy się również dowieźć, że instalacja paneli fotowoltaicznych to nie tylko korzyść dla środowiska, ale również dla portfela.

Analiza nasłonecznienia, a instalacje paneli fotowoltaicznych

W ciągu ostatniej dekady wzrosła w Polsce świadomość szkód środowiskowych spowodowanych przez produkcję energii opartej na tradycyjnych źródłach. Nadmierna eksploatacja węgla kamiennego, czy brunatnego spowodowała ogromny problem z nadmierną emisją dwutlenku węgla i smogu. Problem ten szczególnie dotyka dużych miastach, w których swobodny przepływ powietrza jest ograniczony. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej narzuciło pewne normy i stworzyło dodatkowy impuls do restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego. Co z tego wynika? Konsekwencją nowego stanu rzeczy jest zwiększone zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych, czyli energię pochodzącą ze słońca, wiatru, wody i ziemi. Już w 2020r. Polska powinna osiągnąć minimum 15% udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Głównym tematem nieniniejszego artykułu będzie analiza nasłonecznienia, a instalacje paneli fotowoltaicznych. Odpowiemy sobie na pytanie jak analiza nasłonecznienia może pomóc w dobraniu najodpowiedniejszego miejsca instalacji paneli. 

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Zasady i warunki uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy określa Prawo budowlane. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego jest zakończeniem budowlanego procesu inwestycyjnego, gdy na budowę należało uzyskać pozwolenie. Bez takiego pozwolenia na użytkowanie, korzystanie z budynku, w tym mieszkanie w nim, jest z punktu widzenia prawa nielegalne.

Informację o tym, czy dana inwestycja wymaga pozwolenia na użytkowanie znajduje się w pozwoleniu na budowę. Należy jednak pamiętać, że jeśli organ właściwy nie wpisał takiej informacji do pozwolenia na budowę, to w żadnym wypadku nie zwalnia to z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeśli wynika to z przepisów prawa. Aby uniknąć nieporozumień i problemów prawnych, zapoznaj się z treścią niniejszego artykułu. Postaramy się w nim odpowiedzieć na pytanie: Kiedy konieczne jest pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, a kiedy wystarczy zawiadomienie o zakończeniu budowy?

Mapa do celów projektowych zmiany w Prawie Budowlanym

31 lipca 2020 roku weszły w życie zmiany w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Nowelizacja ma na celu zniesienie zbędnych formalności oraz ograniczeń w pracach geodezyjnych oraz niewątpliwie przyspieszenie całego procesu inwestycji. Jedną ze zmian stanowi kwestia definiowania mapy do celów projektowych. Niniejszy artykuł zawiera wyjaśnienie najważniejszych problemów i udziela konkretnych informacji dotyczących mapy do celów projektowych.